Septembra lietainās un drūmās dienas bērnudārzā “Zvaniņš” gaišākas un saulainākas uzbūra jauks notikums - bērnudārza Dzimšanas diena!

Jauko, apaļo, bet ne tik lielo skaitli “40”, bērnudārzs atzīmēja ar dažādiem pasākumiem nedēļas garumā. Katrai nedēļas darba dienai bija sagatavoti īpaši pasākumi.

Pirmdienas aktivitātes izjauca rudens lietus, bet tas bērnudārza bērniem un darbiniekiem netraucēja iecerēto paveikt nākamajā dienā, veidot ziedu paklājus grupiņu laukumos kā bija iecerējušas skolotājas Alīna un Evita. Arī fotogrāfs bija nedaudz saslimis un fotografēšanos nācās pārcelt uz nākamo nedēļu.

Otrdienas aktivitātēm nekas nespēja traucēt! Rīts iesākās zālē ar koncertu “Draugu sarunas Burbuļciemā”. Jautrs, atraktīvs koncertiņš piebūra zāli ar bērnu smiekliem, emocijām un burbuļiem. Pēc koncerta sekoja skolotājas Ineses un Ivetas izdomātā foto orientēšanās spēle bērnudārza teritorijā. Pastaigas laikā katrai grupai individuāli bija jāveic konkrēts maršruts, jāatrod pēc fotogrāfijām objekts un kontrolkartiņā jāatzīmē paveiktais posms.

Trešdienas rīts sākās ar tautas rotaļām. Muzikālo rotaļu rītu organizēja skolotājas Aija, Kitija un Ināra. Skolotājas bērnus sagaidīja kā cipariņš “4” un “0”. Kitija un Aija, sadodoties draudzīgi rokās, kopā veidoja ciparu “40” un bērnus aizrāva tautas rotaļās un  jautrajā orķestrī. Muzikālo rītu noslēdza ar mirdzošu zvaigznīšu salūtu.

Ceturtdiena aizsākās sportiskā noskaņojumā. Skolotājas Taiga un Līga bija noorganizējušas “Zvaniņa 40” sporta olimpiādi. Olimpiādes sižets un uzdevumi tika veidoti pēc bērnudārza “Zvaniņš” darbinieku profesijām “Veļas mazgātāja”, “Muzikālā skolotāja”, “Saimniecības pārzine”, “Remontstrādnieks”, “Pavārs”, “Dārzniece” un “Apkopēja”. Pie katras disciplīnas bija arī attiecīgās profesijas pārstāvis - tiesnesis, kas rūpīgi instruēja bērnus par uzdevumiem, cītīgi sekoja līdzi tam, lai uzdevums tiktu godam izpildīts. Bērni ar lielu prieku vingrinājās izpildīt katras profesijas pārstāvja dotos uzdevumus, piedaloties jautrās stafetēs. Pēc labi padarīta darba katrs bērns saņēma algu- “zelta dālderi”.

Piektdien sekoja skolotāju Sarmas un Anitas organizētā noslēguma ballīte “Zvaniņam 40”. Pirms ballītes bērni demonstrēja savus svētku tērpus, izteica bērnudārzam novēlējumus. Ballīte varēja sākties! Ieslēdzoties krāsainiem prožektoriem un spožajai disko bumbai, bērni metās dejas virpulī  mūsdienu populārās mūzikas pavadījumā. Sekoja pārsteigums. Zālē tika ievesta jubilejas kūka ar 40 svecītēm! Katrs bērns klusiņām pie sevis ievēlējās vēlēšanos un tad visi kopā nopūta svecītes, lai vēlēšanās piepildītos. Bija iespēja nofotografēties “foto stūrītī”, kas tika nodēvēts par “ziedu foto rāmīti”.

Izskanot jubilejas nedēļai, bērnudārzs “Zvaniņš” grib teikt lielu PALDIES vecākiem par atsaucību ziedu paklāja veidošanā, skolotājām par izdomu, ieguldīto darbu svētku plānošanā un organizēšanā, tehniskajiem darbiniekiem par atsaucību un palīdzību stafešu vadīšanā un vērtēšanā.

DAUDZ LAIMES DZIMŠANAS DIENĀ, “ZVANIŅ”!

VPII “Zvaniņš” vadītājas vietniece izglītības jomā Evija Kozlovska
Skatījumu skaits: 9300
 X