Lai pārliecinātos par budžeta gada sākumā plānoto darbu īstenošanu, Lielvārdes novada pašvaldības speciālisti jau pirms jaunā mācību gada sākuma apmeklējuši visas 9 novada izglītības iestādes. Zinību dienā, 1. septembrī, darbu sākušas visas novada izglītības iestādes, kurās šogad kopā mācīsies 1076 skolēni.  Aicinot bērnus aktīvi iesaistīties mācību procesā, kā arī ievērot drošību, visi 110 pirmklasnieki kā dāvanu no pašvaldības saņēma atstarotāju ar Lielvārdes novada jauno logo.

"Ar pārliecību varu teikt, ka visas mūsu novada iestādes ir godam sagatavojušās jaunajam mācību gadam. Paveikti daudzi darbi - ir izremontētas klases, gaiteņi, zāles, iegādāta jauna materiāli tehniskā bāze. Droši varu teikt visās novada skolās skolēni ir nodrošināti ar mācību līdzekļiem," stāsta Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Volonte. Viņa atklāj, ka brīvpusdienas pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošinātas 5 un 6 gadus veciem bērniem, bet skolās līdz pat 7 klasei. Šogad noorganizēts arī jauns autobusu maršruts no Jumpravas uz Lielvārdi, dodot iespēju Jumpravas bērniem apmeklēt Lielvārdes vidusskolu.

Jau ziņots, ka 1. septembrī durvis vērusi novada jaunā mācību iestāde - Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola, kas tapusi, 1. jūlijā apvienojot Lielvārdes mūzikas skolu un Jumpravas mūzikas un mākslas skolu. Tas darīts, lai paaugstinātu kultūrizglītības kvalitāti novadā un padarītu to pieejamu pēc iespējas lielākam novadnieku skaitam. "Šī spēku apvienošana devusi iespēju tikt pie 14 profesionālās ievirzes programmām no kurām 13 ir mūzikā un viena ir mākslā," stāsta skolas direktore Mārīte Puriņa.

Savukārt Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe atklāj, ka novadā plaši pārstāvēta interešu izglītība. Sadarbībā ar pašvaldību arī šogad plašu interešu izlgītības programmu piedāvājumu nodrošinās izziņas un eksperimentu centrs "Lielvārdi".

Skatījumu skaits: 17221
 X