10. novembrī Jumpravas kultūras namā notika valsts svētku koncerts „Tavas saknes Tavā zemē”.

Tajā tika sveikta Goda lielvārdiete Guna Jansone, jumpravieši – konkursa “Lielvārdes novada sakoptākā sēta” uzvarētāji: Jumpravas pagasta māju “Duķi” saimnieki, māju “Dzimtenes” saimnieki, māju Vidus ielā 11 saimnieki, māju “Vizbulītes” saimnieki, daudzdzīvokļu mājas “Zvaigznītes” iedzīvotāji, daudzdzīvokļu mājas Ozolu ielas 1 iedzīvotāji, daudzdzīvokļu mājas Ozolu ielas 3 iedzīvotāji, kā arī fotokonkursa „Valsts karogs Tavā fotoobjektīvā” uzvarētāji Agnese Apsīte, Evija un Tomass Kozlovski, Diāna Grāviņa. Konkursa simpātiju balvu ieguva Jumpravas bērnudārza „Zvaniņš” „Ežuku” grupiņa.

Anitas Sakas foto.
Skatījumu skaits: 4142
 X