Ik gadu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumos tiek godināti tie, kuri izpelnījušies novadnieku atzinību, ilglaicīgi vai pat mūža garumā sniedzot ieguldījumu novada attīstības un iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Šogad Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumus „Atzinība” un „Goda Lielvārdietis” saņēma kopumā seši novada iedzīvotāji. Apbalvojumi svinīgi pasniegti 17.novembrī Lielvārdes, bet 18.novembrī - Jumpravas kultūras namā.

Apbalvojumu „Goda Lielvārdietis” saņēma:

Ārsta palīdze G.Tīcmanes ģimenes ārsta praksē Alīna Ancāne par mūža ieguldījumu veselības aprūpes nodrošināšanā Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā.

Fotogrāfijā Alīna Ancāne (centrā). 

Apbalvojumu „Atzinība” saņēma:

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece Ilze Cābe par profesionālu, radošu ieguldījumu kultūras un izglītības jomās, vides sakārtošanā Jumpravas pagastā un Lielvārdes novada vārda popularizēšanu.

Fotogrāfijā Ilze Cābe.

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece Inese Medne par profesionālu, radošu ieguldījumu kultūras un izglītības jomās, vides sakārtošanā Jumpravas pagastā, un Lielvārdes novada vārda popularizēšanu.

Fotogrāfijā Inese Medne.

Svētku koncertā "Saules mūžu Latvijai"  piedalījās Jumpravas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi un solisti Sniedze Prauliņa un Māris Zvīgulis.

Intervijas ar apbalvojuma "Goda Lielvārdietis" saņēmējām lasāmas atsevišķā rakstā:

"Lielvārdes Novada Ziņas" piedāvā intervijas ar "Goda Lielvārdiešiem"

Foto: Vita Ozola

Video: fakti.lv

Skatījumu skaits: 20935
 X