19. maijā kultūras namā „Lielvārde” notika Lielvārdes novada pašvaldības skolu jauniešu un skolotāju apbalvošanas pasākums par augstiem sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās. Pamatojoties uz Lielvārdes novada domes apstiprinātajiem noteikumiem “Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu – PATEICĪBA”, par augstiem sasniegumiem valsts un reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos vai sporta sacensībās par individuālajiem sasniegumiem tika apbalvoti 44 skolēni un tika pasniegtas 5 kolektīvās balvas par sasniegumiem, startējot komandās. Par veiksmīgu jauno talantu sagatavošanu valsts un reģiona mācību priekšmetu olimpiādēm, konkursiem vai sporta sacensībām tika apbalvoti 29 skolotāji. Skolotājus sveica arī izglītības uzņēmums “Lielvārds”, dāvinot skolotājiem 2017./2018. mācību gada plānotājus.

Par iegūtajiem augstajiem rezultātiem skatēs un konkursos pasākumā tika godināti arī Lielvārdes novada kultūras centra bērnu vokālais ansamblis „Mikauši”, bērnu un jauniešu deju kolektīvs ”Pūpolītis” un viņu pedagogi.

Jau tradicionāli par augstiem sasniegumiem valsts un reģionu mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos vai sporta sacensībās katra skola izvirza skolēnus izcilnieku nominācijām.

Šogad skolēni tika nominēti četrās nominācijās un apbalvoti ar pašvaldības Pateicību, piemiņas balvu, naudas balvu un atbalstītāju -  uzņēmēju dāvanu.

Nomināciju „Izcilnieks dabaszinībās un tehnoloģijās” saņēma – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 10.klases skolniece Laura Lazdiņa par sasniegumiem matemātikā. Laura pārstāvēja novadu olimpiādes valsts kārtā. Nominācijas atbalstītāji jau tradicionāli ir izglītības uzņēmums „Lielvārds”. Pateicības tika pasniegtas Lauras vecākiem un skolotājai Birutai Rutkai.

Nomināciju „Izcilnieks sabiedrības zinībās” ieguva Lēdmanes pamatskolas 7.klases skolnieks Gabriels Jaucis. Gabriels lielā konkurencē ar vidusskolēniem, savas skolotājas Maijas Auziņas iedrošināts, startēja Rīgas reģiona Latvijas skolēnu 41. zinātniskajā konferencē veselības zinātņu sekcijā ar darbu “Programma "Augļi skolai" Lēdmanes pamatskolā”, kur ieguva augstāko pakāpi un tika izvirzīts dalībai valsts kārtā. Arī valsts kārtā darbs tika augstu novērtēts un Gabriels ieguva II pakāpes novērtējumu. Šīs nominācijas atbalstītāji ir AS Swedbank. Paldies tika teikts Gabriela vecākiem un skolotājai Maijai Auziņai.

Nomināciju „Izcilnieks mākslās” saņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 12.klases skolniece Agnija Putniņa. Agnija ir Vidzemes reģiona skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursa I pakāpes ieguvēja un stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2016” “Lielās stāstnieces” titula ieguvēja fināla kārtā. Nominācijas atbalstītājs Lielvārdes Attīstības fonds. Paldies tika teikts Agnijas vecākiem un skolotājai Laimai Prekelei.

Par augstiem sasniegumiem Latvijas skolēnu 70.spartakiādē nominācijā „Izcilnieks sportā” tika apbalvota Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 12.klases skolniece Agnija Apine. Šogad šo nomināciju atbalstīja sporta klubs “Lielvārde”. Paldies pateikts Agnijas vecākiem un skolotājai Ivetai Puķītei.

Visiem laureātiem Lielvārdes novada pašvaldība dāvināja Liepājas Goda teātra izrādi "Čomiņi". Izrāde vēstīja par draudzību, mīlestību, izdabāšanu vecākiem un vēlēšanos būt patstāvīgiem.

Daudz un dažādi sasniegumi šogad ir starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs un interešu izglītības konkursos un skatēs. Lielvārdes mūzikas un mākslas audzēkņiem ir bijis ļoti veiksmīgs gads, startējot reģiona mēroga konkursos un skatēs. Lielvārdes novada pašvaldība nodrošināja naudas balvas šo skolēnu un viņu skolotāju godināšanai mācību gada noslēguma pasākumos skolās.

Izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe pateicas par atbalstu pasākuma tapšanā Lielvārdes novada uzņēmējiem:

  • Izglītības uzņēmumam „Lielvārds”, Aivaram un Andrim Gribustiem
  • AS Swedbank Ogres filiāles vadītājai Larisai Bobrovai
  • Lielvārdes attīstības fondam un tā vadītājai Ilzei Kreišmanei
  • Sporta klubam “Lielvārde” un personīgi kluba priekšsēdētājam Ansim Kusiņam.

Paldies pasākuma vadītājai Ivetai Somei!

Pamatojoties uz Lielvārdes novada domes apstiprinātajiem noteikumiem “Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu – PATEICĪBA”, par augstiem sasniegumiem valsts un reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos vai sporta sacensībās ar naudas balvām apbalvoti sekojoši skolēni un viņu skolotāji:

 

Skolēni:

 

Lāsma

Ločmele

9. klase

Lielvārdes pamatskola

 

Lūcija

Bašķe

4.klase

Lielvārdes pamatskola

 

Estere

Jankovska

3.klase

Lielvārdes pamatskola, Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skola

 

Kristiāna

Tukiša

7.klase

Lielvārdes pamatskola

 

Diāna

Okuņeva

7. klase

Lielvārdes pamatskola

 

Evelīna

Kalniņa

6.klase

Lielvārdes pamatskola

 

Annija

Bogdanova

7.klase

Lielvārdes pamatskola

 

Laura

Lazdiņa

10.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Agnija

Putniņa

12.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Agnija

Apine

12.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Emīls

Meiers

10.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Edvards Gabriels

Spila

8.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Ansis

Zarāns

9.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Toms

Vecziediņš

9.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Jānis

Krūka

12.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Jānis

Ceimers

8.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Pēteris

Ceimers

12.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Imants

Liepiņš

9.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Signe

Dātava

11.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Reičela

Livitčuka

11.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Roberts Emīls

Lindemanis

11.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Alise Luīze

Zīliņa

6.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Aleksis

Jozuus

2.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Linda

Narutaviča

12.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Līna

Robežniece

5.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Monta

Zvaigzne

5.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Kārlis

Jansons

6.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Ralfs

Kebzers

6.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Jānis Artis

Briedis

7.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Dāvis

Eglītis

7.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Dāvids

Novikovs

7.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Marta

Vecziediņa

7.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Keita

Rožāne

12.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Annija

Bule

12.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Ieva Sintija

Mālniece

12.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Liene

Začeste

12.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Anna

Ranga

12.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Patrīcija

Lielmane

7.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Jānis

Plots

3.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Ronalds

Šilovs

7.klase

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Gabriels

Jaucis

7.klase

Lēdmanes pamatskola

 

Elīza

Lemberga

6.klase

Lēdmanes pamatskola

 

Lauma

Langrāte

4.klase

Jumpravas vidusskola

 

Vita

Muciņa

4.klase

Jumpravas vidusskola

 

 

 

 

 

 

5.-9.kl.ansamblis konkursā “Lakstīgalas”

Lielvārdes pamatskola

 

5.klases autoru kolektīvs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu skate “Toņi un pustoņi”

Lielvārdes pamatskola

 

9.-10.klases autoru kolektīvs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu skate “Toņi un pustoņi”

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas vieglatlētikas komanda

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Bērnu koris “Lielvārde”

Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skola

 

Bērnu vokālais ansamblis „Mikauši”,

Kultūras nams “Lielvārde”

 

D/k “Pūpolītis”

Kultūras nams “Lielvārde”

 

Skolotāji:

 

Biruta

Rutka

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Sarmīte

Lazdiņa

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Daiga

Brante

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Aigars

Mendiks

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Laima

Prekele

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Velta

Gobiņa

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Iveta

Puķīte

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Aivars

Rags

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Indra

Narutaviča

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Kārlis

Greitāns

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Ilga

Vetšteina

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Lita

Lipska

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Aina

Lukašunas

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Jolanta

Zarāne

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Dzintars

Kaņeps

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Aigars

Kruvesis

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola

 

Sandra

Pētersone

Lielvārdes pamatskola

 

Rudīte

Kažociņa

Lielvārdes pamatskola

 

Inga

Blumfelde

Lielvārdes pamatskola

 

Iveta

Bite

Lielvārdes pamatskola

 

Ilze

Bērtulsone

Lielvārdes pamatskola

 

Ilze

Čuibe

Lielvārdes pamatskola

 

Maija

Auziņa

Lēdmanes pamatskola

 

Kristīne

Kuka

Lēdmanes pamatskola

 

Vija

Krēģere

Jumpravas vidusskola

 

Guna

Jansonne

Jumpravas vidusskola

 

Baiba

Klepere

Lielvārdes novada mākslas un mūzikas skola

 

Evita

Konuša

Lielvārdes novada mākslas un mūzikas skola

 

Agita

Lagzdiņa

Lielvārdes novada mākslas un mūzikas skola

 

Antonijs

Kleperis

Kultūras nams “Lielvārde”, bērnu vokālā ansambļa „Mikauši” koncertmeistars

 

Baiba

Klepere

Kultūras nams “Lielvārde”, bērnu vokālā ansambļa „Mikauši” vadītāja

 

Iluta

Mistre

D/k “Pūpolītis” vadītāja

 

Linda

Zelmene

D/k “Pūpolītis” asistente

 

Visi 2016./2017.mācību gada sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos pieejami šeit http://www.lielvarde.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=6251570&Itemid=597

Izglītības speciāliste Inga Škapare

Ilzes Skudras foto
Skatījumu skaits: 30351
 X