Šodien, 8.novembrī notika pieņemšana pie Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas Santas Ločmeles viesiem no Somijas, Īsalmi un Itālijas, Fiesole kuri ieradās, lai veidotu ciešāku sadarbību ar Lielvārdes novada  mūzikas un mākslas skolu (LNMMS), kā arī Lielvārdes novadu. 
Pieņemšanas uzrunā Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele uzsvēra, cik nozīmīgi ir atskatīties uz valsts simtgades laikā paveikto un cik būtiski ir to parādīt arī visai pasaulei, kā arī, cik nenovērtējams ir bijis citu valstu atbalsts Latvijai atgūstot neatkarību. Esam bagāti ar kultūras tradīcijām un viena no spilgtākajām ir Dziesmu un deju svētki, ar ko varam lepoties pasaules mērogā.Bet, priecājoties un svinot šodien nedrīkstam aizmirst godināt tos, kas bija drosmīgi Latvijas neatkarību pasludinot un tos, kas jau gadu vēlāk cīnījās ar Bermonta armiju. Novada domes priekšsēdētāja izteica cerību, ka draudzības saites ar Somiju un Itāliju turpmāk varētu veidoties ciešākas.
Savās atbildes uzrunās viesi no Somijas un Itālijas pateicās par uzņemšanu, kā arī apliecināja vēlmi sadarboties kopējos projektos.
Delegācija Lielvārdes novadā uzturēsies līdz 11.novembrim un viesi, kopā ar LNMMS pedagogiem un audzēkņiem, godinot Latvijas Simtgadi,  sniegs arī kopīgu koncertu 10. Novembrī plkst. 17:00 Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā, Dravnieku ielā 8, Lielvārdē, uz kuru laipni aicināti visi novada iedzīvotāji un viesi.
 
Foto: Vita Ozola
Informāciju sagatavoja:
 Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja Irēna Romanovska
Skatījumu skaits: 2347
 X