10. jūnijā kultūras nama „Lielvārde” folkloras kopa „Josta” piedalījās Jāņu dziesmu, danču un vainagu vīšanas mācībās Likteņdārzā.

Saulainais Jāņu ieskaņas pasākums te notiek jau otro gadu un noteikti kļūs par skaistu tradīciju. Šogad Saulgriežu svētku priekā un zināšanās dalījāmies ar pasākuma saimniekiem

Kokneses folkloras kopu „Urgas” un Jelgavas folkloras kopu „Dimzēns”.

Kā atzīst “Jostas” vadītāja Ilze Vecmane, šādi kopīgi svētki mūs bagātina un katrm sniedz savu neatkārtojamu pieredzi: „Tas, kas notika Likteņdārzā, nebija uzstāšanās. Nebija skatītāju un koncertētāju. Mēs kopā piedzīvojām Saulgriežu tuvošanos. Cits azartiski gāja dančos un rotaļās, cits nomaļus pina vainagu, bet mēs visi kopā baudījām pašu radīto noskaņu.

Manuprāt, svarīgākais šobrīd ir tas, lai par Jāņiem un citiem svētkiem mēs nerunātu pagātnes formā, kā to esam ieraduši: “Latvieši Jāņos darīja to un to...” Nē, latvieši līgosvētkos sien sieru, kur jāņuguni un dzied līgotnes līdz pašam rītam. Un ik gadu arvien vairāk.

Vairākus gadus man ir lūguši novadīt “latviskus Jāņus” pat tādi cilvēki, kas ar folkloru ir pilnīgi uz “Jūs”. Koknesē bija iespēja gūt pieredzi, zināšanas, samācīties dziesmas, lai katrs pats var piedzīvot savus Jāņus.

Beata Kempele

Edvīna Boķa foto
Skatījumu skaits: 11112
 X