Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
65053370, 65020834; mobilais tālrunis: 29470445
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.lielvarde.lv

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)
Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
Tālrunis: 65053370; mobilais tālrunis: 29470445; bezmaksas tālrunis: 80702030
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maksa par zvanu uz vietējiem numuriem tiek piemērota saskaņā ar operatoru tarifiem zvaniem uz SIA LMT tīklu.

VPVKAC sniegtie pakalpojumi

Pašvaldības administrācijas un VPVKAC darba laiks:

Pirmdiena 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Otrdiena - ceturtdiena 8.00 - 12.00 12.45 - 17.00
Piektdiena 8.00 - 12.00 12.45 - 15.00

 

Speciālisti apmeklētājus pieņem*:
Pirmdienās 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Ceturtdienās 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00

*Iepriekš vienojoties ar attiecīgo speciālistu par apmeklējuma laiku.

Darbinieku e-pastos zīme "@" nomainītos uz "[at]", lai izvairītos no pašvaldības e-pastu izmantošanas negodīgiem nolūkiem.

Amats Vārds, Uzvārds Kab. Tālrunis E-pasts
Domes priekšsēdētāja Santa Ločmele 305

65053775;

26387631

santa.locmele[at]lielvarde.lv

Domes priekšsēdētāja vietniece Vita Volonte 306 29451423 vita.volonte[at]lielvarde.lv
Pašvaldības izpilddirektors

303

65054862;

Pašvaldības izpilddirektora vietniece

Līga Zariņa

303 26455877 liga.zarina[at]lielvarde.lv
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Guna Baiko 220 65054700 guna.baiko[at]lielvarde.lv
Iekšējā auditore Inese Dilāne 222 65020845 auditors[at]lielvarde.lv

Kultūras centra direktore

(Parka ielā 3, Lielvārdē, k/n Lielvārde telpās)

Iveta Bule - 22088486 iveta.bule[at]lielvarde.lv
                                                                         KOMUNIKĀCIJAS  UN TŪRISMA NODAĻA
Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja Irēna Romanovska 302 26330700

irena.romanovska[at]lielvarde.lv

Informācijas līdzekļu redaktore

("Lielvārdes Novada Ziņas", pašvaldības mājaslapa)

Beata Kempele

302

26610250

majaslapa[at]lielvarde.lv

lz[at]lielvarde.lv

beata.kempele[at]lielvarde.lv

Tūrisma speciālists

(Tūrisma informācijas centrā (TIC), Lāčplēša ielā 18a, Lielvārdē)

Aleksandrs Čerņavskis  -

25419714

aleksandrs.cernavskis[at]lielvarde.lv

turisms[at]lielvarde.lv

ADMINISTRATĪVĀ UN PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU APSAIMNIEKOŠANAS NODAĻA
Vada nodaļu, izpilddirektora vietniece Līga Zariņa 303 26455877

liga.zarina[at]lielvarde.lv

Domes atbildīgā sekretāre Daiga Valaine 309 65053330 daiga.valaine[at]lielvarde.lv 
Klientu apkalpošanas speciāliste Dace Skrīvele 1.st. 65020834;
29470445
dome[at]lielvarde.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Vineta Kļava 1.st.

65053370 

29470445
vineta.klava[at]lielvarde.lv 
Klientu apkalpošanas speciāliste Linda Šķeltiņa 1.st.

65053370

linda.skeltina[at]lielvarde.lv
Lietvedības pārzine Maija Šaka 309 65053330 maija.saka[at]lielvarde.lv
Datorsistēmu un datortīklu speciālists Valters Pučs 221 20208862 valters.pucs[at]lielvarde.lv
Ceļu ekspluatācijas inženieris 130
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas speciālists Arnis Jansons 130 25677299

arnis.jansons[at]lielvarde.lv

Automobiļa vadītājs Maigonis Lambergs 26429495
JURIDISKĀ NODAĻA
Vadītāja Elita Ozoliņa 312 65053855;
20233275
elita.ozolina[at]lielvarde.lv
Juriste Laura Velzete-Skudra 313 65020839 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Juriste Lelde Pencele 313 65020839 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Personāla speciāliste Valda Rode 330 65020832 valda.rode[at]lielvarde.lv
Iepirkumu speciāliste Sintija Kristapure 114

65020844;

28625076

sintija.kristapure[at]lielvarde.lv
Iepirkumu speciāliste Daira Siliņa 114

65020844;

28625076

daira.silina[at]lielvarde.lv
IZGLĪTĪBAS NODAĻA
Vadītāja Inga Reķe 327 65020828;
26334028
inga.reke[at]lielvarde.lv
Izglītības speciāliste Inga Škapare 327 65020828 inga.skapare[at]lielvarde.lv
Izglītības psiholoģe Sandra Ozoliņa   25450725 sandra.ozolina[at]lielvarde.lv
Audiologopēde Evija Lazdiņa   26381992 evija.lazdina[at]lielvarde.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Agnese Vovčenko  328 26614729 agnese.vovcenko[at]lielvarde.lv
Sociālā pedagoģe Anda Dūniņa 29289123 anda.dunina[at]lielvarde.lv
Sociālā pedagoģe Inguna Kaniņa 28607790 inguna.kanina[at]lielvarde.lv
Sociālā pedagoģe Jumpravas pagastā
BŪVVALDE
Vadītāja, novada arhitekte Ilze Staļģe 314 65053336 ilze.stalge[at]lielvarde.lv 
Teritorijas plānotāja Benita Šteina 314 65053733 benita.steina[at]lielvarde.lv
Zemes ierīcības inženiere Anita Bērziņa 325

65053570;

28312848

anita.berzina[at]lielvarde.lv
Ainavu arhitekte Irisa Janevica 324 65020830 irisa.janevica[at]lielvarde.lv
Būvinspektors Vilnis Švagris 324 65020830 vilnis.svagris[at]lielvarde.lv
Būvvaldes speciālista palīdze Laila Zemīte 314 65053336

laila.zemite[at]lielvarde.lv

CENTRALIZĒTĀS GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA
Vadītājs, galvenais grāmatvedis Valdis Pētersons 202 65020829 valdis.petersons[at]lielvarde.lv
Galvenā grāmatveža vietniece Diāna Ločmele 65020829 diana.locmele[at]lielvarde.lv
Grāmatvede Daiga Čuibe 204 65053300 daiga.cuibe[at]lielvarde.lv
Grāmatvede Sanita Jākobsone 208 65054870 sanita.jakobsone[at]lielvarde.lv
Grāmatvede Elita Marcinkiana 203 65053818 elita.marcinkiana[at]lielvarde.lv
Grāmatvede Ginta Jablonska  208 65057525 ginta.jablonska[at]lielvarde.lv
Grāmatvede Ginta Bulmeistere 208 65054870 ginta.bulmeistere[at]lielvarde.lv
Grāmatvede Vita Feldmane 208 65054870 vita.feldmane[at]lielvarde.lv
Grāmatvede Inese Cipruse 203 65053818 inese.cipruse[at]lielvarde.lv
Grāmatvedības uzskaitvede (kasiere KAC, Raiņa iela 11a, Lielvārde) Astrīda Reihmane 1.st. 65054545 astrida.reihmane[at]lielvarde.lv
Kasiere (Lēdmane) Vija Stirāne  1.st. 65058754 vita.stirane[at]lielvarde.lv
FINANŠU UN EKONOMIKAS NODAĻA
Nodaļas vadītāja - galvenā ekonomiste Ināra Robežniece 66938801 inara.robezniece[at]lielvarde.lv
Finansiste

Inita Vilnīte

202 65020842 inita.vilnīte[at]lielvarde.lv
Galvenā nodokļu administratore Daina Kaļinka 211 65053450 daina.kalinka[at]lielvarde.lv
Nodokļu administratore Ligita Vītola 211 65053450 finansists[at]lielvarde.lv
Ekonomiste Ruta Lipšāne 208 65020842 ruta.lipsane[at]lielvarde.lv 
ATTĪSTĪBAS UN PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBAS NODAĻA

Projektu vadītāja,

nodaļas vadītāja p.i.

Santa Zvirbule 326 65053748; 29181544 santa.zvirbule[at]lielvarde.lv
Projektu vadītāja Madara Malahovska 328 27823794 madara.malahovska[at]lielvarde.lv

Projektu vadītāja

Miralda Ranga 326

28337748

29323263

miralda.ranga[at]lielvarde.lv

Būvinženieris

Elmārs Drātnieks 330

29455302

elmars.dratnieks[at]lielvarde.lv

Būvinženiere

Alda Apsīte

29422076

alda.apsite[at]lielvarde.lv

Vides inženiere Sandra Pudāne 314 65053336 sandra.pudane[at]lielvarde.lv
Juriskonsults Jānis Bite 325 65053370 janis.bite[at]lielvarde.lv
PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Pašvaldības policijas priekšniece Ineta Lilinfelde   28668872 ineta.lilinfelde[at]lielvarde.lv
Vecākais inspektors Emīls Mamedovs  

65054477

26538811

emils.mamedovs[at]lielvarde.lv

Inspektors Mārtiņš Ratnieks   26538811 martins.ratnieks[at]lielvarde.lv
Inspektors Gints Tempelfelds   26538811 gints.tempelfelds[at]lielvarde.lv
Inspektore Baiba Runča  

65054477

27312629

baiba.runca[at]lielvarde.lv
Inspektors Didzis Kukulis   26538811 didzis.kukulis[at]lielvarde.lv
Inspektors Andris Livitčuks   26538811 andris.livitcuks[at]lielvarde.lv
Inspektors Vilis Mežinskis 26538811 vilis.mezinskis[at]lielvarde.lv


Dokumenti:

Lielvārdes novada pašvaldības nolikums un struktūra

Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas maksas pakalpojumi

 
 
 X