Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
330 Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pagasta pārvaldei jauna mikroautobusa iegādei Lēmums
331

Par grozījumiem budžeta programmā ,,Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Lēmums
332 Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017.gada budžets” izdošanu

Lēmums

Saistošie noteikumi

1.pielikums

2.,3.pielikums

4.,5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

333 Par Valsts kases izsniegto aizdevumu piemērojamās procentu likmes maiņu Lēmums
334 Par līdzfinansējumu biedrībai “Lielvārdes novada invalīdu biedrība” Vidzemes apgabala invalīdu sporta spēlēm Lēmums
335 Par basketbola laukumu Lāčplēša dzīvojamo māju masīvā Lēmums
336 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumā Nr.62 "Par finansējuma ielu un autoceļu atjaunošanai/remontam izlietojumu” Lēmums
337 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017. gada 31. maija lēmumā Nr. 256 “Par finansējuma piešķiršanu solu iegādei Lielvārdes novada Kultūras centram” Lēmums
338 Par finansējuma piešķiršanu atbalstītajiem projektiem dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas atkārtotā projektu konkursā Lēmums
339

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2014. gada 26. februārī ar lēmumu Nr. 50 apstiprinātajās “Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas vadlīnijās”

Lēmums
340

Par Lielvārdes novada domes 25.11.2015. sēdes (protokols Nr.25) lēmuma Nr.439 atcelšanu

Lēmums
341

Par nekustamā īpašuma „Vecstrumalas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, būvju 1/2 domājamās daļas pārdošanu par brīvu cenu

Lēmums
342

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē

Lēmums

Noteikumi

Tabula

343

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 28.06.2017.lēmumā Nr.295

Lēmums
344 Par Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu Lēmums
345 Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” padomes locekļa pārstāvja atsaukšanu Lēmums
346 Par publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" padomes locekļa pārstāvja deleģēšanu, par izvirzīšanu Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekļa amatam un pārstāvja deleģēšanu Latvijas Pašvaldību savienības Domes locekļa amatam Lēmums
347 Par Sandras Rības ievēlēšanu par Lielvārdes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku Lēmums
348 Par atvaļinājuma piešķiršanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Vitai Volontei Lēmums
349 Par papildus amata pienākumu pildīšanu Lielvārdes novada domes priekšsēdētājai Santai Ločmelei Lēmums
350 Par saistošo noteikumu  Nr.13 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā”” izdošanu

Lēmums

Noteikumi

351 Par Lielvārdes novada domes 2017.gada 9.jūnija saistošo noteikumu Nr.10 „Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs un izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās Lielvārdes novadā” precizēšanu

Lēmums

Noteikumi

352 Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu Lēmums
353

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V.S.

Lēmums
354

Par Lielvārdes novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu par patvaļīgas būvniecības radīto seku novēršanu nekustamajā īpašumā [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu