Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Šodien, 7. martā notika Lielvārdes novada pašvaldības tikšanās ar Makšķernieku biedrību “Daugava” par publisko ūdeņu apsaimniekošanu, tostarp zivju resursu aizsardzību. No pašvaldības puses sanāksmē piedalījās domes vadība, deputātu pārstāvji, atbildīgie speciālisti un pašvaldības policijas pārstāvji.

Sanāksmes laikā tika pārrunāti jautājumi par iespējamo sadarbību starp biedrību kā arī kaimiņu pašvaldībām par kopīgiem pasākumiem un saskaņotai rīcībai Daugavas upes apsaimniekošanā un attīstībā.

Kā viens no iespējamiem risinājumiem sadarbībai būs kopīgu reidu organizēšana ar mērķi nodrošināt kārtību uz ūdens un apsekot potenciālās vietas nelicenzētai zvejai.

Līgumu plānots noslēgt aprīlī, lai jau no 1. maija varētu sākt intensīvu publisko ūdeņu apsekošanu.

Indra Leja, Attīstības plānošana un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja
 X