Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Pēdējo dienu aktuālākais notikums Lielvārdes novadā ir pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” filiāles “Kaibalas skola” ēkas slēgšana uz padziļinātas tehniskās ekspertīzes veikšanas laiku. Situācija, kad audzēkņus no šīs filiāles nākas steidzami pārcelt uz citām izglītības iestādēm, radījusi zināmas neērtības un pārdzīvojumus gan bērniem, gan viņu vecākiem. Ar šādu ārkārtas situāciju mēs novadā saskaramies pirmo reizi, tādēļ vēlos izskaidrot pieņemtā lēmuma nepieciešamību.

Kaibalas skolas ēkas stāvokli ir novērtējis arī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), kura lēmumā (28.07.2017.) ir norādīta nepieciešamība veikt ēkas nesošo konstrukciju tehnisko izpēti līdz 31.03.2018., kā arī citus ēkas stiprību un stabilitāti nodrošinošus pasākumus līdz 31.08.2018. Tomēr, veicot Kaibalas skolas ēkas apsekošanu pirms jaunā mācību gada sākuma, un vizuāli apskatot otrā stāva telpas, kur bija plānots izvietot divas jaunas bērnu grupiņas, tika konstatēta grīdas deformācija. Tāpēc novada vadība, rūpējoties par bērnudārza audzēkņu, kolektīva un apmeklētāju drošību, pieņēma lēmumu ēku slēgt un nekavējoties uzsākt ēkas padziļināto tehnisko izpēti. Šobrīd ir izsludināts iepirkums ekspertu izvēlei, lai darbus varētu uzsākt jau septembrī.

Tikai tad, kad būs pieejams padziļinātās tehniskās ekspertīzes atzinums, dome varēs pieņemt lēmumu par tālāko rīcību: vai ēku varēs turpināt ekspluatēt pēc nelieliem remontdarbiem, vai ēkai būs nepieciešama kapitālā renovācija, vai arī būs jāpieņem lēmums par jaunas ēkas vai piebūves celšanu bērnudārza vajadzībām.

Situāciju saasina apzināti vai neapzināti izplatīta neprecīza, nepatiesa informācija par Kaibalas skolas ēkas slēgšanas iemesliem, kas teju vai ģeometriskā progresijā izplatās starp bērnu vecākiem, izglītības iestādes darbiniekiem un pārējiem iedzīvotājiem. Šī nepatiesā informācija diemžēl aizēnojusi patieso Kaibalas skolas ēkas slēgšanas uz laiku iemeslu – un tās ir rūpes par bērnu drošību!

Savā un deputātu vārdā apliecinu, ka pašvaldība neplāno Kaibalas skolas ēku pārdot un nodot privātā biznesa rokās, tieši pretēji – pašvaldība dara visu iespējamo, lai saglabātu Kaibalas skolas ēku un novērstu tehniskās problēmas! Mēs nevaram pieļaut, ka notiek nelaime, iespējamie riski ir jānovērš savlaicīgi.

Aicinām vecākus un pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” personālu un bērnu vecākus izturēties saprotoši pret neērtībām, ar kurām, iespējams, šobrīd nākas saskarties.

Esam atvērti dialogam un iedzīvotāju ierosinājumiem, lai kopīgi rastu tālākos risinājumus. Aicinām bērnu vecākus, vecāku padomes pārstāvjus un pedagogus neskaidrību un jautājumu gadījumā vērsties pie VPII „Pūt vējiņi” vadītājas vai pašvaldībā pie atbildīgajiem speciālistiem.

Pašvaldības administrācija darīs visu, lai šo situāciju atrisinātu pēc iespējas ātrāk.

 Hronoloģisks izklāsts par situācijas attīstību un pieņemtā lēmuma nepieciešamību:

 • BVKB aprīlī veica izglītības iestāžu apsekošanu, jūnijā pašvaldība saņēma Atzinumus par publiskas ēkas ekspluatācijas pārbaudi (17.05 – E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 16.06. – Lēdmanes pamatskola, 20.06. – Lielvārdes pamatskola, 21.06 – Kaibalas skola);
 • Izpilddirektore 29.06.2017 sasauca sanāksmi izglītības iestāžu vadītājiem par BVKB atzinumos norādītajiem bojājumiem – to novēršanas plānu, termiņiem, finansēm;
 • BVKB lēmums 28.07.2017 (pašvaldībā saņemts 01.08.2017.). Pašvaldībā pieņemts lēmums par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu eksperta pakalpojuma padziļinātās tehniskās ekspertīzes izvēlei;
 • 24.08. VPII vadītāja I. Mazitāne vērsās pašvaldībā ar informāciju par grīdas stāvokli 2. stāva telpā, kurā bija plānots atvērt jaunu grupu jau 1. septembrī;
 • 25.08 pašvaldības vadība apsekoja Kaibalas skolu un pārliecinājās par grīdas un griestu defektu;
 • 29.08. tika apskatītas telpas VPII “Pūt vējiņi”;
 • 29.08. izsludināts iepirkums eksperta pakalpojuma padziļinātās tehniskās ekspertīzes izvēlei;
 • 30.08. tika sasaukta speciālistu darba grupa un pieņemts lēmums: Kamēr nav ekspertu atzinuma par Kaibalas skolas ēkas telpu konstrukciju stiprību, pārvietot bērnus uz citām iestādēm – VPII “Pūt vējiņi”, “Zvaniņš”, Lielvārdes pamatskolu, kā arī iespēju daļēji atmaksāt aukles pakalpojumu, ja tāds nepieciešams (vecākiem jāaizpilda anketa VPII);
 • 30.08. domes sēdē deputāti tika informēti un, izvērtējot situāciju, atbalstīja Kaibalas skolas ēkas slēgšanu uz padziļinātas tehniskās ekspertīzes veikšanas laiku (izdots rīkojums par Kaibalas skolas ēkas slēgšanu uz padziļinātas tehniskās ekspertīzes veikšanas laiku un amatpersonām noteikti veicamie uzdevumi); ievietota informācija mājas lapā;
 • 30.08. vecāku, darbinieku un novada vadības sapulce Kaibalas skolā;
 • 31.08. VPII “Pūt vējiņi” darbinieku un novada vadības sanāksme, kurā aicinājām darbiniekus (audzinātājas un auklītes) pārdomāt un plānot visus nepieciešamos pasākumus un dienas kārtību tā, lai visi bērni justos komfortabli un mājīgi jaunajās telpās.
 • 31.08. VPII padomes pārstāvju un novada vadības tikšanās un situācijas skaidrojums;
 • 31.08. – 03.09. VPII “Pūt vējiņi” telpu sagatavošana bērnu uzņemšanai;
 • 01.09. pieteikta atkārtota BVKB pārbaude Kaibalas skolā 6.09. vai 7.09.;
 • 04.09. ārkārtas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par Kaibalas skolas ēkas slēgšanu uz padziļinātas tehniskās ekspertīzes veikšanas laiku.
 • 05.09. Pašvaldības un Domes vadības, deputātu un atbildīgo speciālistu tikšanās ar bērnu vecākiem VPII „Pūt vējiņi” telpās.

Par visām turpmākām darbībām turpināsim informēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv

Santa Ločmele, Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu