Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

27. jūlijā Lielvārdes novada pašvaldībā notika to 16 kolektīvu vadītāju godināšana, kuri pārstāvēja Lielvārdes novadu Simtgades - XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju svētkos.

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele, sveicot kolektīvu vadītājus, uzsvēra viņu ieguldījumu skaisto svētku radīšanā – ar mīlestību, radoši un atbildīgi paveiktu ikdienas darbu un mūsu sirdīm dāvāto prieku!

Priekšsēdētāja uzsvēra – kopā radītie skaistie svētki ne tikai sniedz prieku to dalībniekiem, bet arī stiprina citus. Uzturot savas kultūras – dziesmu, deju, teātra, tautas mūzikas tradīcijas, svētki ir stiprinājuši mūsu cilvēkus un mūsu valsti, svētku tradīcijas ir izlolotas un saglabātas caur okupācijas gadiem, un svētku vēstījums nodots nākamajām paaudzēm.

Svinīgajā pēcpusdienā ar sirsnīgu pateicību par padarīto darbu tika sveikti:

Lielvārdes novada Kultūras centra jauniešu deju kolektīva „Pūpolītis”” un vidējās paaudzes deju kolektīva  „Vēji” vadītāja Iluta Mistre,

Lielvārdes novada Kultūras centra Jumpravas kultūras nama jauktā kora “Jumprava” diriģents Normunds Ķirsis,

Jauniešu teātra studijas “Degsme” vadītāja Inese Tālmane,

Lielvārdes novada Kultūras centra Jumpravas kultūras nama jauniešu deju kolektīva „Jumpraviņa” un  vidējās paaudzes deju kolektīva „Saime” vadītāja Aija Ērgle, 

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansambļa vadītāja Agnese Puriņa,

Lielvārdes novada Kultūras centra jauktā kora “Lāčplēsis” diriģents Jānis Ungurs,

Lielvārdes novada Kultūras centra folkloras kopas “Josta” vadītāja Ilze Vecmane,

Lielvārdes novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīva „Lāčplēsis” vadītājs Andris Koknevičs,

Lielvārdes novada Kultūras centra Lēdmanes Tautas nama senioru deju kolektīva „Lēdmane” vadītāja Agnese Lepse,

Lielvārdes novada Kultūras centra Lēdmanes Tautas nama dāmu vokālā ansambļa „Stari” vadītāja Inese Nereta.

Uz godināšanu nevarēja ierasties, bet „Paldies” rakstus saņems un ar klātesošo aplausiem tika godināti:

Lielvārdes novada Kultūras centra Lēdmanes Tautas nama sieviešu kora „Lēdmane” vadītājs Aldis Andersons,

Lielvārdes novada Kultūras centra senioru kora “Kamene” diriģents Antonijs Kleperis,

Lielvārdes novada Kultūras centra bērnu vokālā ansambļa „Mikauši” un sieviešu vokālā ansambļa „Pusnakts Stundā” vadītāja Baiba Klepere.

Paldies par prieku, ko ar saviem kolektīviem esat mums visiem dāvinājuši svētkos!

Tāpat pašvaldības „Paldies” Santa Ločmele pasniedza arī Lielvārdes novada Kultūras centra darbiniekiem, kas atbalstīja savus kolektīvus un rūpējās par viņiem svētku ikdienā, organizējot praktiskas lietas un gādājot, lai visi svētku dalībnieki justos labi.

Beata Kempele, informācijas līdzekļu redaktore

Beatas Kempeles foto

 X