Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Jumpravas kapos līdz šim bija sena koka būve, kas pildīja kapličas funkcijas. 2015. gadā Lielvārdes novada pašvaldība piešķīra finanšu līdzekļus esošās kapličas atjaunošanas projekta izstrādei, bet projekta izstrādes laikā tika konstatēts, ka esošo kapliču nav lietderīgi atjaunot, tāpēc tika izstrādāts jaunas kapličas būvniecības projekts.

Kapličas projektēšanas un autoruzraudzības darbus veica SIA "I.Projekts" projektētāja Ingrīda Priedīte, projekta un autoruzraudzības kopējās izmaksas 4981.92 EUR.

Lielvārdes novada dome 2016. gadā piešķīra finanšu līdzekļus jaunas kapličas būvniecībai un būvuzraudzībai. Pašvaldības veikto iepirkumu rezultātā tika noslēgts līgums par kapličas būvniecību ar SIA "Perfekt Būve"  un līgums par būvuzraudzību ar individuālo komersantu Raimondu Jansonu, līgumu kopējā summa 82729.44 EUR.

Kapličas kopējās izmaksas 88922.34 EUR, Lielvārdes novada būvvalde Jumpravas kapu kapliču pieņēma ekspluatācijā 2016. gada 29. septembrī.  

Jumpravas pagasta pārvaldes vārdā vēlos pateikt lielu paldies par veiksmīgi realizēto projektu projektētājai Ingrīdai Priedītei, būvuzraugam Raimondam Jansonam, SIA "Perfekt Būve" valdes priekšsēdētājam Viktoram Konstantinovam un darbu koordinatoram Denisam Konstantinovam, kā arī Lielvārdes novada domei par atbalstu un piešķirto finansējumu.

Īpašu paldies vēlos pateikt mūsu novadniekiem Alvim Priedītim un Edvīnam Zālītim par viņu sagādāto un bezatlīdzības lietošanā uz kapličas būvniecības brīdi nodoto dzīvojamo vagoniņu - konteineru, kurā Jumpravas kapsētas pārzine Regīna Aleksandroviča varēja uzturēties visu būvniecības laiku.

Līga Zariņa,
Lielvārdes novada pašvaldības
Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja

Jaunā kapliča. Foto: Z. Aperāne

Senā koka būve, kas gadu desmitiem pildīja kapličas funkcijas. Foto no pagasta pārvaldes arhīva

Video: fakti.lv


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu