Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
114. Par Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu

Lēmums

Vadības ziņojums

115. Par Lielvārdes novada domes 2020.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu 

Lēmums

Saistošie noteikumi

116. Par Lielvārdes novada domes 2020.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu  Lēmums
117. Par noteikumu Nr.1 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā tiek piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības finansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem” apstiprināšanu 

Lēmums

Noteikumi

118. Par Jumpravas pamatskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektos  Lēmums
119. Par Valdemāra pamatskolas izglītojamo ēdināšanu attālināta mācību procesa laikā  Lēmums
120. Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpas Nr.8 nomas tiesību izsoli  Lēmums
121. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./7  par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē   Lēmums
122. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./8  par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē  Lēmums
123. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, nomas līgumā Nr.8-2./9 Lēmums
124. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./11  par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē  Lēmums
125. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./21  par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē  Lēmums
126. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.8-2./30  par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē  Lēmums
127. Par grozījumiem Nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.LNP/10.1-2/16/2  par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5, Lielvārdē  Lēmums
128. Par nekustamā īpašuma Parka iela 8E, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,  izsoles rezultātu apstiprināšanu  Lēmums
129. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.3 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu  Lēmums
130. Par 2020. gada 1.un 2.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu  Lēmums
131. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu  J. U. par īpašumiem [..],  Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novad Lēmums
132. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu K. B. par īpašumu [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā  Lēmums
133. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu  K. Z. par īpašumiem [..], Lielvārdē,  Lielvārdes novadā  Lēmums
134. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu G. T. par īpašumu [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā  Lēmums
135. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas dzēšanu  V. L. par īpašumu [..], Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā  Lēmums
136. Par Jumpravas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu  Lēmums
137. Par Lēdmanes pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu  Lēmums
138. Par Valdemāra pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu  Lēmums
139. Par Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas mikroautobusa izmantošanas maksas noteikšanu  Lēmums
140. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
141. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
142. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
143. Par pašvaldības dzīvokļa [..], Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma termiņa pagarināšanu  Lēmums
144. Par kompensāciju nekustamā īpašuma īpašniecei I.A. par nekustamā īpašuma [..], Lielvārdē, apgrūtināšanu  Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu