Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Šodien, 6. martā, notika Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju kopīga sanāksme, kurā tika apspriesti jautājumi par cenu aptauju un iepirkumu sagatavošanas un publicēšanās kārtību, budžeta izpildes ievērošanu, kā arī par reverso PVN būvniecības pakalpojumiem, būvizstrādājumu piegādei u.c. piegādēm un pakalpojumiem, uz kuriem attiecas izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājušās spēkā no 2018. gada 1. janvāra.

Tāpat šodien Lielvārdes pašvaldības speciālisti un vadība tikās sapulcē par jaunas mājas lapas izveidi.

Jauna pašvaldības mājas lapa ir nepieciešama, jo esošā lapa nenodrošina nepieciešamo ātrdarbību un dokumentu arhivēšanu. Tāpat mājaslapai būs jāatbilst jaunajām prasībām par kārtību, kādā iestādes ievieto dokumentus savās vietnēs.

Tuvāko nedēļu laikā tiks veikta mājaslapas tehnisko specifikāciju izstrāde, kas nepieciešamas, lai varētu sagatavot dokumentus un izsludināt iepirkumu.

Komunikācijas un tūrisma nodaļa
 X