Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
               

Komitejas sastāvs:

Daiga Brante – priekšsēdētāja,
Toms Tīdemanis,
Jānis Lūsis,
Edgars Gribusts,
Dace Kļava,
Ainars Puķītis,
Anita Streile.

Komitejas nolikums

Izglītības, kultūras un sporta komiteja:

 1. Sagatavo izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu jautājumu izskatīšanu Domes sēdē.
 2. Savas kompetences ietvaros izskata un sniedz atzinumus par priekšlikumiem, kā arī izstrādā priekšlikumus, kas saistīti ar izglītības, sporta, jaunatnes lietu, kultūrpolitikas un kultūrvides jautājumiem Lielvārdes novadā, tai skaitā:
  • izskata un izstrādā priekšlikumus par Pašvaldības pirmsskolas, vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tīkla organizāciju kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai;
  • izskata un izstrādā priekšlikumus mūžizglītības, alternatīvās un neformālās izglītības iespēju nodrošināšanai un attīstībai Lielvārdes novadā;
  • izskata un izstrādā priekšlikumus par Pašvaldības kultūras iestāžu tīkla organizāciju, izvērtē kultūras iestāžu dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas nepieciešamību;
  • izstrādā priekšlikumus izglītības un kultūras iestāžu materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšanai, infrastruktūras attīstībai un informācijas tehnoloģiju ieviešanai
 3. Risina jautājumus, kas saistīti ar izglītību, kultūru, sportu un jaunatnes lietām Lielvārdes novadā, tai skaitā:
  • par izglītības un interešu izglītības programmām, izskata izglītības iestāžu nolikumus un izglītības iestāžu attīstības plānus un sniedz par tiem atzinumus;
  • par bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām;
  • izskata kultūras iestāžu nolikumus un sniedz par tiem atzinumus;
  • veicina tradīciju veidošanos un saglabāšanu Lielvārdes novadā, izskata jautājumus par novada kultūrvēsturisko materiālu un vērtību apzināšanu, sistematizēšanu un vākšanu;
  • sadarbībā ar citām Domes komitejām risina Lielvārdes novada teritorijā esošo pieminekļu, parku un apstādījumu uzturēšanas jautājumus;
 4. Pārrauga Pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu darbību un jauniešu domes darbu, tai skaitā:
  • izskata izglītības un kultūras iestāžu vadības sagatavotās ikgadējās atskaites par iestādes darbību;
  • izvērtē izglītības un kultūras iestāžu attīstības perspektīvas un ikgadējo programmu izstrādi, to īstenošanu Lielvārdes novadā.
 5. Pēc nepieciešamības sadarbojas ar nozares iestādēm izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu jautājumos, tai skaitā ar bērnu tiesību aizsargājošām iestādēm.
 6. Izskata Pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu, Komitejas pārraudzībā esošo komisiju un Pašvaldības amatpersonu iesniegtos budžeta līdzekļu pieprasījumus un sagatavotos gada budžeta projektus.
 7. Savas kompetences ietvaros apstiprina un pārrauga Pašvaldības speciālistu, iestāžu, komisiju un darba grupu iesniegtās izdevumu tāmes.
 8. Izskata Komitejai iesniegtās iedzīvotāju sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus.


Aktuālā gada komitejas sēžu darba kārtības un protokoli:

Nr.p.k.Darba kārtībaProtokols
4 septembris Protokols
3 augusts Protokols
2 aprīlis Protokols
1 februāris Protokols

Aktuālā gada kopsēžu darba kārtības un protokoli:

Nr.p.k.Darba kārtībaProtokols
8 Komiteju kopsēde
7 Komiteju kopsēde Protokols
6 Komiteju kopsēde Protokols
5 Komiteju kopsēde Protokols
4 Komiteju kopsēde Protokols
3 Komiteju kopsēde Protokols
2 Komiteju kopsēde Protokols
1 Komiteju kopsēde Protokols
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu