Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Prasības:

 • Augstākā izglītība. Prioritāri vērtējama augstākā izglītība kādā no jomām, kas tieši saistītas ar izpilddirektora pienākumu izpildi (ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs, būvniecībā)
 • Vismaz 3 gadu pieredze iestādes vai uzņēmumu vadībā, ne mazāk kā 2 gadi pēdējo 5 gadu periodā
 • Pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana
 • Pieredze budžeta plānošanas un izpildes kontrolē, projektu sagatavošanas un ieviešanas vadīšanā
 • Pieredze publisko iepirkumu jomā
 • Prasme analizēt iestādes darbību, identificēt problēmas un izstrādāt risinājumus
 • Labas saskarsmes spējas, prasme vadīt komandas darbu, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus
 • Prasme koordinēt dažādu institūciju sadarbību
 • Labas prezentācijas prasmes, prasme publiski paust savu un iestādes viedokli
 • Labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta
 • Prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku
 • ,,B” kategorijas autovadītāja apliecība
 • Valsts valodas zināšanas, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi
 • Dot rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem
 • Sagatavot priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu
 • Pārraudzīt pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību, tai skaitā savas kompetences ietvaros nodrošināt to darbības nepārtrauktību, lietderību, tiesiskumu un atbilstību labas pārvaldības principam,
 • Pārraudzīt pašvaldības kapitālsabiedrībai nodoto pašvaldības autonomo funkciju izpildi un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti
 • Organizēt gada publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniegt tos apstiprināšanai domei
 • Domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskajām personām
 • Kontrolēt pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu
 • Saskaņā ar saistošiem noteikumiem par budžetu un pašvaldības nolikumu, pārstāvēt pašvaldību kā pasūtītāju, organizējot iepirkumu procedūras pašvaldības vajadzībām un veicot projektēšanas un būvniecības darbus
 • Piedalīties iepirkumu komisiju darbā
 • Organizēt dažādu investīciju projektu izstrādi
 • Sniegt atzinumu domei par aģentūras darbības stratēģiju, kārtējā gada darba plānu, darbību un finanšu izlietojumu, gada pārskatu, gada budžeta projektu

Amata atbildība:

 • Atbildēt par atbildībā nodotās mantas apsaimniekošanu, lietderīgu izmantošanu un saglabāšanu
 • Atbildēt par pašvaldības pasūtījumu tehniskās izpildes kvalitātes nodrošināšanu
 • Atbildēt par pašvaldības finanšu resursu lietderīgu izmantošanu

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule
 • dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm

Piedāvājam:

 • atalgojumu – 1900 euro (pirms nodokļu nomaksas)
 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku
 • darba vietu Lielvārdē

Dokumentus līdz 2018.gada 14.decembra plkst.15:00 lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot ,,Pieteikums Izpilddirektora amatam”. Uzziņas var saņemt pa tālruni 29266877 (domes priekšsēdētāja Santa Ločmele)

 X