Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada dome pieņēmusi lēmumu izveidot Lielvārdes novada vēlēšanu komisiju 7 (septiņu) cilvēku sastāvā.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6. pantu:

(1) Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

(2) Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts.

(3) Par iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu saraksta iesniedzēja.

(4) Viena un tā pati persona, izņemot 1.panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus, nevar būt vairākās komisijās.

Lielvārdes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš - 2017. gada 23. augusts.

Iesniegumu veidlapas var saņemt Lielvārdes novada pašvaldībā, KAC telpā, kā arī Jumpravas un Lēdmanes pagasta pārvaldēs.

LIELVĀRDES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA PIETEIKUMS




 X