Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Amata mērķis: LdNKC administratīvo, lietvedības un personāllietvedības procesu nodrošināšana.

Galvenie amata pienākumi:

 • Izstrādāt juridiskus dokumentus (rīkojumus, nolikumus, līgumus, saistošos noteikumus, lēmuma projektus, sarakstes dokumentus u.c. rakstura dokumentus);
 • Nodrošināt saņemto, nosūtāmo, līgumu, rīkojumu u.c. dokumentu reģistrēšana un apriti elektroniskajā datu vadības sistēmā “Namejs”;
 • Nodrošināt dokumentu apriti starp LdNKC struktūrvienībām, pašvaldību un citām iestādēm.

Personāldarba organizēšana:

 • Noformēt dokumentus, kas nosaka darba tiesiskās attiecības atbilstoši LR likumdošanai;
 • Sagatavot amatu un amatalgu saraksta projektus, saskaņojot to ar LdNKC direktoru un pašvaldības finanšu – ekonomikas nodaļas vadītāju;
 • Nodrošināt LdNKC ar nepieciešamo personālu vadot personāla atlases procesu;
 • Sastādīt un aktualizēt darbinieku amatu aprakstus apkopojot struktūrvienību vadītāju iesniegtos priekšlikumus;
 • Konsultēt LdNKC direktoru un darbiniekus darba tiesību jautājumos, informēt par izdotajiem normatīvajiem aktiem vai to grozījumiem un papildinājumiem.

Informācijas nodrošināšana:

 • Pārzināt organizācijas struktūru, informācijas plūsmu un likumdošanu informācijas izmantošanā, sniegšanā un aizsardzībā;
 • Lietot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku informācijas iegūšanā, atlasē un nosūtīšanā;
 • Nodrošināt kompetentu atbilžu sniegšanu uz visiem tālruņa zvaniem un apmeklētāju jautājumiem.

Arhīva darbs:

 • Pārzināt arhīva darba reglamentējošos normatīvos aktus, sagatavot un noformēt dokumentus glabāšanai arhīvā;
 • Izvērtēt organizācijas dokumentus un organizēt patstāvīgi glabājamo un uz laiku glabājamo dokumentu kārtošanu;
 • Veikt arhīvu dokumentu sistematizāciju un aprakstīšanu, atbilstoši normatīvajiem aktiem un organizācijas lietu nomenklatūrai;
 • Organizēt un vadīt organizācijas arhīva darbu, atbilstoši LR likumdošanai.

Prasības pretendentiem:

 • Izglītība: Vismaz 1. līmeņa augstākā juridiskā izglītība.
 • Profesionālā pieredze: vēlama vismaz viena gada pieredze jurista amatā, profesionālā pieredze darbā pašvaldībā vai valsts institūcijās vismaz viens gads;
 • Veikt faktisko apstākļu atbilstības analīzi tiesību normas sastāvam un izdarīt juridisku slēdzienu argumentējot to;
 • Plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes;
 • Precizitāte, disciplīna, līdzsvarotība, atbildības sajūta, psihiska noturība un savaldība, spēja risināt darbā radušos konfliktus;
 • Orientēties Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko tiesību sistēmā, izmantot dažādus normatīvos aktus, pārzināt terminus, lietišķo dokumentu valodu;

Piedāvājam:

 • Darba vietu Lielvārdes novada Kultūras centrā;
 • Atalgojumu - 1000,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas, par pilnu slodzi);
 • Draudzīgu kolektīvu.

Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstule, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstule(-es) (ieteicams)) lūdzam sūtīt līdz 2018. gada 20. martam elektroniski: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pa pastu (adrese: Parka iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070), vai nodot personīgi LdNKC uz aploksnes norādot  „Pieteikums LdNKC LIETVEDĪBAS PĀRZIŅA amatam”.

Uzziņas pa tālruni 22088486 Iveta Bule, Lielvārdes novada Kultūras centra direktore.
 X