Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Izsoles objekts:
Izsoles objekts ir rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesības uz 13 (trīspadsmit) zvejas rīkiem - zivju murdiem ar spārnu atvērumu līdz 30 m.
Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību lietošanas termiņš – līdz 2018.gada 31.decembrim, atbilstoši pretendenta rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iesniegumā norādītajam termiņam.
Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesības tiek pārdotas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Iesniegumu dalībai izsolē iesniegšanas termiņš: 2018. gada 19. janvāris plkst.15.00. Iesniegumi jāiesniedz Lielvārdes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē.

Izsoles norises vieta un laiks:*
Lielvārdes novada pašvaldība Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, 2018. gada 29. janvārī, plkst.10.00. Izsoles pretendentu reģistrēšanās notiek no plkst. 9:00 līdz 9:50 Lielvārdes novada pašvaldībā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē 3.stāva zālē pie izsoles komisijas sekretāres.

* Izsole notiks gadījumā, ja pašvaldībā tiks iesniegti vairāk iesniegumu par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas līguma slēgšanu nekā Lielvārdes novada pašvaldībai noteiktais zvejas nomas tiesību limits.

Par izsoles norisi pretendenti tiks informēti telefoniski.

Ar izsoles noteikumiem varēs iepazīties Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai Lielvārdes novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē 304. kabinetā sākot ar 2018. gada 3. janvāri.
 X