Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Prasības:

 • augstākā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finanšu vadībā;
 • 3 gadu pieredze galvenā grāmatveža amatā valsts vai pašvaldības iestādē;
 • Latvijas Republikas nodokļu likumdošanas, grāmatvedības un pašvaldības darbību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • spēja nodrošināt grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • spēja plānot, uzraudzīt un vadīt finanšu grāmatvedības dokumentu plūsmu;
 • spēja nodrošināt savlaicīgu un efektīvu mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sastādīšanu;
 • prasme strādāt patstāvīgi, vadīt, kontrolēt un nodrošināt efektīvu grāmatvedības darbu;
 • prasme un pieredze darbā ar datorprogrammām ( ZZ dats, NAMEJS, Valsts kases e-pārskatu sistēma, MS Office);
 • organizētība, precizitāte, analītiska domāšana, spēja risināt nestandarta situācijas, pieredze darbinieku vadīšanā un spēja strādāt komandā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas.

 Galvenie amata pienākumi:  

 • Organizēt Centralizētās grāmatvedības nodaļas darbu, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
 • Veikt Lielvārdes novada pašvaldības un tai pakļauto struktūrvienību finanšu resursu uzskaiti saskaņā ar apstiprināto Lielvārdes pašvaldības budžetu.
 • Veikt maksājumu uzdevumu sagatavošanu un naudas līdzekļu pārskaitīšanu no pašvaldības norēķinu kontiem bankās, ievērojot noteikto kārtību.
 • Veikt visu bilances sintētisko kontu salīdzināšanu ar analītisko uzskaiti, slēgt bilanci.
 • Organizēt visu materiālo vērtību, norēķinu un naudas līdzekļu inventarizāciju.
 • Sagatavot un iesniegt finanšu atskaites Valsts kases noteiktajos termiņos.
 • Nodrošināt savlaicīgu un patiesu atskaišu iesniegšanu VID atbilstoši likumdošanā noteiktajiem termiņiem. Veikt norēķinu salīdzināšanu ar VID par pašvaldības nodokļu maksājumiem.
 • Sastādīt gada pārskatu atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un Valsts kases norādījumiem.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule
 • dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm

Piedāvājam:

 • atalgojumu – 1503 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • darba vietu Lielvārdē.

 Dokumentus līdz 2017.gada 26.maija plkst.15:00 lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot “Pieteikums Centralizētās grāmatvedības struktūrvienības vadītāja-galvenā grāmatveža amatam”.

Uzziņas var saņemt pa tālruni 26455877 (Līga Zariņa).
 X