Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

SIA “Lielvārdes Remte” (turpmāk – SIA) informē, ka tās pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (turpmāk - mājas) dzīvokļu īpašumos, 2017. gada nogalē – laika periodā no 2. oktobra līdz 31. decembrim, tika organizētas ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes (inventarizācija). Pārbaužu mērķis bija pārliecināties par dzīvokļu īpašnieku pareizu ūdens skaitītāju rādījumu nodošanu, apzināt iespējamos gadījumus, kad ūdens skaitītāji tiek pakļauti mehāniskai ietekmei vai bojāti, kā arī samazināt ūdens starpības. Kopumā secināms, ka dzīvokļu īpašnieki godprātīgi pilda savus pienākumus, tomēr atsevišķi gadījumi liecina gan par apzinātu ūdens skaitītāju patieso datu neziņošanu, gan tādi gadījumi, kad ūdens skaitītāji ir bojāti, kā rezultātā neveic patiesu ūdens patēriņa uzskaiti. Jāatgādina, ka patiesu ūdens skaitītāju rādījumu neziņošana un ūdens skaitītāju ietekmēšana rada ūdens starpības starp mājas kopējo ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noziņoto ūdens patēriņu. Ūdens patēriņa aprēķinus SIA veic stingri saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumiem Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (turpmāk – Noteikumi  Nr. 1013), kas tāpat nosaka, ka dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpības sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu (dzīvokļu) skaitam.

Pārbaužu rezultātā dzīvokļu īpašniekiem, kuriem tika konstatēti bojāti ūdens skaitītāji, saskaņā ar Noteikumiem Nr.1013, skaitītāja rādījumi netiek ņemti vērā un tiek aprēķinātas visas mājas ūdens starpības. Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem konstatēti nepatiesi ziņoti ūdens skaitītāju rādījumi, ūdens patēriņš aprēķināts atbilstoši pārbaudē konstatētajiem rādījumiem. Tādējādi pēdējo mēnešu rēķinos atsevišķām mājām ūdens starpības samazinājušās vai ir negatīvas (ar mīnus zīmi), t.i. tiek atgrieztas iepriekš samaksātās starpības, kuras radušās negodprātīgu dzīvokļu īpašnieku rīcības rezultātā.

SIA aicina dzīvokļu īpašniekus būt godprātīgiem, nebojāt un neietekmēt ūdens skaitītājus, sekot līdzi skaitītāju verifikācijas (derīguma) termiņiem un ievērot noteikto ūdens skaitītāju ziņošanas kārtību, rādījumus nolasot un ziņojot katra mēneša pēdējās trīs dienās. Atgādinām, ka gadījumos, kad ir bojāts skaitītājs vai plomba, dzīvokļa īpašniekam nekavējoties par to rakstiski jāinformē SIA.

Gadījumos, kad beidzas ūdens skaitītāja verifikācijas termiņš, dzīvokļa īpašniekam savlaicīgi jāvēršas SIA ar rakstisku iesniegumu (http://www.lielvardesremte.lv/lv/klientiem/iesniegumi/) par skaitītāju nomaiņu. Skaitītāju nomaiņa tiek veikta rindas kārtībā, pakalpojumu nodrošinot arī pēc darba laika vai atsevišķos gadījumos brīvdienās.

Sākot ar 2018. gada 1. februāri SIA, veicot ūdens skaitītāju nomaiņu, atteiksies no iepriekšējā modeļa skaitītājiem un turpmāk uzstādīs tikai jaunāka modeļa skaitītājus, kuriem ir augstāka precizitāte, kā arī tie ir drošāki pret ārējo ietekmi (magnetizēšana, mehāniska iejaukšanās).

Ņemot vērā pārbaudes rezultātus, SIA informē, ka arī jaunajā 2018.gadā tiks veiktas līdzīgas pārbaudes. Neskaidrību, jautājumu un ierosinājumu gadījumos lūdzam jūs vērsties SIA administrācijā Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes nov.

SIA “Lielvārdes Remte”
 X