Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

2017. gada martā jau trešo gadu norisinājās jauniešu biznesa ideju konkurss. Jaunieši vecumā no 18-25 gadiem varēja iesniegt savas biznesa idejas pieteikumu. Šogad tika saņemti 4 biznesa ideju pieteikumi.

Šī gada 12.-13. aprīlī Lielvārdes novada domē konkursa komisija izvērtēja  pretendenta pieteikumu un pieņēma lēmumu par atbalstu piešķiršanu jumpravietim Mārcim Ziemelim, kurš plāno piedāvāt individuālā komersanta  pakalpojumus, kurš nodarbosies ar saimniecisko darbību atbilstoši NACE2 klasifikatora C 23.70 klasei : Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde  novada un Latvijas iedzīvotājiem. Mārcis konkursā no maksimālajiem 70 punktiem par savu biznesa idejas plānu ieguva 59,4 punktus, kas, vadoties pēc konkursa nolikuma, ir pietiekoši, lai saņemtu pieprasītu atbalstu.

Atzinīgi jāuzteic arī pārējie 3 konkursa pretendenti kuru idejas bija kvalitatīvas un radošas.

Konkursa komisijas sastāvs - Ilze Kreišmane (Lielvārdes novada domes Attīstības, ekonomikas un tūrisma lietu komitejas priekšsēdētāja), Raimonds Graudiņš (Lielvārdes novada domes Attīstības, ekonomikas un tūrisma lietu komitejas loceklis), Līga Zariņa (Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora p.i ), Santa Ločmele (Lielvārdes novada uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja) un Māris Cīrulis (Publisko un privāto partnerību biedrība "Zied zeme").

Pieprasītais un piešķirtais finansējums konkursa pretendentam ir 3000,00 EUR.

Jaunatnes lietu speciāliste

Zita Bērziņa
 X