Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Cerot uz lielāku pieteikumu daudzumu šogad, pašvaldība izsludina konkursu “Lielvārdes novada sakoptākā sēta”, kura mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību Lielvārdes novada latviskās kultūrvides veidošanā, teritorijas sakopšanā un saglabāšanā, godināt īpašnieku vai apsaimniekotāju ieguldījumu sava īpašuma, sētas un apkārtnes labiekārtošanā, kā arī popularizēt Lielvārdes novada sakoptākos nekustamos īpašumus un konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.

Pieteikumu konkursam par savu vai citu īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. iedzīvotājs, īpašuma īpašnieks, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona līdz 2017.gada 1.jūlijam.

Lielvārdes novada sakoptāko nekustamo īpašumu vērtēšana notiek piecās grupās:

  1. Uzņēmumi (SIA, AS, ZS u.c.);
  2. Individuālās dzīvojamās mājas (Lielvārdes pilsētā un Jumpravas, Lēdmanes, Kaibalas, Dzelmes ciemā);
  3. Lauku viensētas (ar vienu vai vairākām dzīvojamām mājām Lielvārdes novada pagastu teritorijā);
  4. Daudzdzīvokļu mājas (dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir vairāk nekā viens dzīvoklis, mākslinieka darbnīca vai neapdzīvojamā telpa, un mājai funkcionāli piederīgās palīgēkas un būves);
  5. Pašvaldības un valsts iestādes.

Pirmās vietas ieguvējs katrā no konkursa grupām saņem apbalvojumu: pirmā vieta - plāksnīte ar uzrakstu, atzinības raksts un naudas summa EUR 300,00 apmērā pēc nodokļu nomaksas; otrā un trešā vieta - atzinības raksts par piedalīšanos.

Konkursa nolikums

Pieteikums

Apliecinājums

Vērtēšanas kritēriji

Informāciju sagatavoja Airita Brenča, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja
 X