Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
               

Pabeigta sadzīves atkritumu izgāztuves "Krātuves" rekultivācija Jumpravas pagastā

Lielvārdes novada pašvaldība pabeigusi projekta „Lielvārdes novada pašvaldības izgāztuves „Krātuves” reģ. Nr.74488/3665/PPV rekultivācija” (Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/026) realizāciju.

SIA „Valkas meliorācija” pabeigusi izgāztuves „Krātuves” rekultivācijas būvdarbus. Izgāztuves kopplatība ir 1,37ha, būvdarbu izmaksas bija LVL 80’161,43 (t.sk. PVN LVL14’455,34) apmērā.
Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējs ir noņēmis visus mehānismus, likvidējis apgaismojumu, barjeru, ceļa zīmi „Iebraukt aizliegts, „Izņemot ar atļaujām”, pārveidojamos konteinerus u.tml. Pie iebraukšanas vietas uzstādīta zīme „Izgāztuve slēgta!” un sakārtotas ieseguma virsmas, laukumi un zālāji.

Saskaņā ar LR MK 2006.gada 13.jūnija noteikumu Nr.474 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 81. un 82.pantu, monitorings veicams 20 gadu laikā pēc izgāztuves slēgšanas. Attiecībā uz monitoringa pasākumiem vides stāvokļa kontrolei izgāztuvē un tās apkārtnē projekta ietvaros izveidoti 4 monitoringa urbumi.

Monitorings ietver regulārus vides stāvokļa novērojumus, kas ļauj konstatēt izmaiņas vides apstākļos. Ja tiek konstatētas kādas izmaiņas, ko nav izsaukuši dabiski apstākļi, nekavējoties ir jāveic pasākumi cēloņu konstatēšanai un novēršanai. Par novērotajām izmaiņām 1 nedēļas laikā ir jāinformē Lielrīgas reģionālā vides pārvalde.

! Atgādinām, ka Jumpravas pagasta iedzīvotājiem turpmāk ir jāslēdz līgums par atkritumu izvešanu ar kādu no atkritumu savākšanas uzņēmumiem (SIA ”Marss”, SIA „Ķilupe” vai citiem).
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu