Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

2017. gada 27. decembrī Lielvārdes novada domē ir pieņemts Lēmums Nr.591 (prot.Nr.27, 10.punkts) ar kuru apstiprināti rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Ķeguma ūdenskrātuvē Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā izsoles noteikumi.
 X