Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Jaunajā 2020./2021. mācību gadā Lielvārdes novada pašvaldības (turpmāk- Pašvaldība) vispārējās izglītības iestādēs tiks mainīta līdzšinējā ēdināšanas norēķinu un organizācijas kārtība. Pirmsskolas izglītības posmā izmaiņas vairāk saistītas ar norēķinu kārtību, savukārt pamata un vidējā izglītības posmā tās skar gan ēdināšanas organizēšanu, gan norēķinu kārtību.

Šī gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas paredz 50% valsts budžeta finansējuma samazinājumu 1.-4. klašu skolēnu ēdināšanai.

Rūpējoties par novada skolēnu veselības, attīstības un labsajūtas pamatnosacījumiem, Pašvaldība finansēs:

  1. -4. klašu skolēniem brīvpusdienas, finansējot visas ēdināšanas pakalpojuma izmaksas;
  2. 5-6. gadīgo bērnu ēdināšanai pārtikas produktu iegādi 1,05 EUR dienā un citus ar ēdināšanas pakalpojumu saistītus izdevumus (atlīdzība darbiniekiem, inventāra iegāde, telpu uzturēšanas izdevumi u.c.);
  3. 1,5 – 4. gadīgo bērnu un 5.-12. klašu skolēnu ēdināšanai citus ar ēdināšanas pakalpojumu saistītus izdevumus (atlīdzība darbiniekiem, inventāra iegāde, telpu uzturēšanas izdevumi u.c.);

Savukārt vecāki vai to likumiskie pārstāvji veiks iemaksas:

1. 1,5–4 gadīgajiem bērniem par pārtikas produktu pašizmaksu 1,60 EUR apmērā;
2. 5-6 gadīgajiem bērniem par atlikušo daļu no pārtikas produktu pašizmaksas 0,55 EUR apmērā;
3. 5.-12.klašu skolēniem pārtikas produktu pašizmaksu 1,05 EUR apmērā.

2020. gada 12.augusta domes ārkārtas sēdē tika apstiprināti noteikumi nr. 2 “Lielvārdes novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas norēķinu kārtība”, kuros detalizēti noteikta jaunā norēķinu kārtība. Vecākiem līdz mēneša 25.datumam būs jāveic iemaksa par ēdināšanu nākošajā mēnesī, skolēni atbilstoši veiktajām iemaksām, izglītības iestādē saņems ēdināšanas talonus. Veikt iemaksu citos termiņos varēs tikai saskaņojot to ar izglītības iestādes vadītāju uz vecāku vai izglītojamo likumisko pārstāvju rakstiska iesnieguma pamata.

Ņemot vērā valdības noteiktos pasākumus, lai mazinātu inficēšanās riskus ar Covid – 19, ir veiktas būtiskas izmaiņas ēdināšanas organizēšanā Pašvaldības skolās -  ir paredzēts ieviest vienotu ēdienkarti un vienotu norēķinu sistēmu visās Lielvārdes novada izglītības iestādēs.

Vienoto ēdienkarti izstrādās pārtikas tehnologs, ņemot vērā visu izglītības iestāžu ēdināšanas darbinieku un mediķu ieteikumus. Skolēnu iemīļotie ēdieni tiks iekļauti jaunajā ēdienkartē. Kompleksās pusdienas sastāvēs no diviem ēdieniem, līdzšinējā kārtība, kad tika piedāvāta vairāku ēdienu izvēle, vairs nebūs iespējama, taču, tāpat kā līdz šim, tiks nodrošināta bērnu ēdināšana, kuriem veselības vai citu apsvērumu dēļ, nepieciešama īpaša ēdienkarte. 

Inga Škapare,
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu