Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

191

Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Lēmums

192

Par grozījumiem Jumpravas speciālās internātpamatskolas nolikumā

Lēmums

193

Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrību – Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte”

Lēmums

194

Par nekustamā īpašuma Parka ielā 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nedzīvojamo ēku pārdošanu par brīvu cenu

195

Par dzīvokļa Nr.11 Avotu ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

196

Par dzīvokļa Nr.5 Avotu ielā 1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā īres līguma pagarināšanu

197

Par dzīvokļa Nr.13 Spīdolas ielā 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā izīrēšanu

198

Par Lielvārdes novada domes 2015. gada 30. jūnija sēdes Nr.9 lēmumu Nr.185 „Par Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Aivara Troskas atbrīvošanu no amata”

Lēmums

199

Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības konkursa „Nevalstisko organizāciju projektu konkursa” projekta realizācijai

Lēmums

200

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu ūdensnotekai ar ŪSIK kodu 415192:02

Lēmums

201

Par piedalīšanos atklātā projektu iesniegumu konkursā un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas pārbūve Lielvārdes pagastā”

Lēmums

202

Par papildus finansējuma piešķiršanu Lielvārdes pamatskolai sporta zāles ieejas mezgla remontam

Lēmums

203

Par Lielvārdes novada pašvaldības izdotās grāmatas „Mana un Tava Lielvārde” pārdošanas cenas noteikšanu

Lēmums

204

Par ceļa servitūta dzēšanu nekustamajam īpašumam Upes ielā 2B, Lielvārdē, Lielvārdes novadā

Lēmums

205

Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora Gvido Vītoliņa atbrīvošanu no amata

Lēmums

206

Par Lielvārdes novada domes 2015. gada 30. jūnija sēdes lēmuma Nr.163 atcelšanu

Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu