Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ogres konsultāciju birojs aicina lauksaimniekus un lauku uzņēmējus pieteikties BEZMAKSAS mācībām “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” (piena lopkopība) Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros.

Programmā:

·     Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām.

·     Slaucamo govju turēšana un ēdināšana atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem.

·     Teļu turēšana un ēdināšana atbilstoši labturības prasībām.

·     Pārraudzības datu analīze.

·     Barības devu sastādīšana un analīze.

·     Govju signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai.

·     Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā.

·     Dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības apstākļos.

·     Labturības apstākļu novērtēšana saimniecībā.

Mācības notiks 15.februārī – teorētiskās nodarbības Ogres tehnikuma telpās, 21.-22.februārī izbraukumi (ar organizatoru nodrošinātu autobusu) uz dažāda lieluma piensaimniecībām, iekļaujot gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.

Pieteikšanās līdz 13.februārim LLKC Ogres konsultāciju birojs, adrese: Ogres tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, 3.st. (jāaizpilda pieteikums).

Plašāka informācija pa tālr. 25483221, 28333244 vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kā arī sekojiet informācijai Facebook kontā @LLKC.Ogre
 X