Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

PROJEKTS "Runā, dari un maini!"

Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt un veicināt jauniešu uzņēmību, iesaistīt jauniešus pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, veicināt jauniešu piederīguma apziņu Lielvārdes novadam, un neformālo aktivitāšu īstenošanu Lielvārdes novadā, kā arī pilnveidot jauniešu vispusīgu attīstību.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes – strukturētā dialoga tikšanās Lielvārdes novada jauniešiem ar lēmumu pieņēmējiem par līdzdalību, kas atbilst  Jaunatnes politikas valsts programmas 1.5. sadaļas mērķim – Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana , lai uzlabotu jauniešu – personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem – dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni.

Projekta īstenošanas termiņš: 16.11.2017-31.01.2018

Projekta finansējums: 1218,00 EUR

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta finansējuma ietvaros

                 
 X