Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība informē, ka Lielvārdes novada domes 25.01.2017. saistošo noteikumu Nr.3 „Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. – 2027. gadam” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” īstenošana atļauta no 19.04.2017.

Līdz ar jaunā Teritorijas plānojuma īstenošanas uzsākšanu spēku zaudējuši Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošie noteikumi Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu”. 

Teritorijas plānojums publicēts interneta vietnē www.geolatvija.lv un www.lielvarde.lv .
 X