Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība aicina darbā

LOGOPĒDU

uz noteiktu laiku

darbam:

            Lielvārdes pamatskolā (0,5 amata likmes);

            Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā (0,5 amata likmes)

           Abus amatus iespējams apvienot.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija vai augstākā izglītība un logopēda vai audiologopēda kvalifikācija;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbību atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās savas kompetences ietvaros;
 • precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties normatīvo aktu prasībās;
 • labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju bērniem, (turpmāk tekstā „izglītojamie”), kuriem ir dažādas izcelsmes runas, valodas un balss traucējumi;
 • savas kompetences ietvaros izstrādāt logopēdiskās novērtēšanas un rehabilitācijas plānu un to realizēt;
 • regulāri plānot un organizēt grupu un individuālās nodarbības;
 • īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar izglītības personālu, medicīnas darbiniekiem, psihologu un izglītojamā vecākiem;
 • sagatavot un noformēt logopēda atzinumu;
 • ievērot konfidencialitāti profesionālajā darbībā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • dzīvesgājuma apraksts (CV).

 

Piedāvājam:

 • amata tiešā pakļautība- pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītājs; darbavietas - E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola un Lielvārdes pamatskola;
 • atalgojumu par amata likmi 916 euro (pirms nodokļu nomaksas);
 • draudzīgu kolektīvu un kolēģu atbalstu;
 • iespēju pilnveidot profesionālo kompetenci un praktisko pieredzi;
 • veselības apdrošināšanu;
 • iespēju papildus iegūt darba pieredzi ESF projektā, sniedzot individuālas logopēda konsultācijas skolēniem

Pieteikšanās termiņš: līdz 2018.gada 7.decembrim. Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot “Pieteikums logopēda  amatam”.

Detalizētāku informāciju var saņemt pa tālruni 65020828.

Informējam, ka visa saņemtā informācija un personas dati tiks izmantoti tikai pretendentu atlases veikšanai un pēc konkursa noslēguma tiks iznīcināti.

 

 
 X