Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) informē, ka 29.05.2019. domes sēdē ar lēmumu Nr.156 tika apstiprināta Lielvārdes novada attīstības programma 2019.-2025.gadam (turpmāk – Attīstības programma).

Attīstības programma sastāv no šādām sadaļām:

  • Pašreizējās situācijas raksturojums
  • Stratēģiskā daļa
  • Rīcības plāns
  • Investīciju plāns
  • Īstenošanas uzraudzības kārtība
  • Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Pašvaldība rezumē, ka Attīstības programmas izstrāde sākta 2017.gada martā un ar domes lēmumu attiecīgi noslēgusies šī gada maijā. Izstrādes laikā tika veikta sabiedrības aptauja, organizētas fokusgrupu tikšanās un publiskā apspriešana visu aprīļa mēnesi, elektroniski saņemot 19 priekšlikumus. Attīstības programmu izstrādāja Pašvaldība, sadarbībā ar SIA “JB Consulting”.

13.maijā tika saņemts pozitīvs Rīgas plānošanas reģiona atzinums par Attīstības programmu, norādot, ka “Rīgas plānošanas reģions atbalsta izstrādātā Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta apstiprināšanu”.

Ar Attīstības programmu var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldības mājas lapā www.lielvarde.lv sadaļā “Attīstības plānošanas dokumenti” – “Lielvārdes novada attīstības programma 2019.-2025.gadam”, valsts vienotajā Ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, kā arī Lielvārdes novada domē, Raiņa ielā 11A domes darba laikā 326.kabinetā.

Ar augstākminētā lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Lielvārdes novada attīstības programma 2011.-2017.gadam.

Daina Pētersone,

 Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja

 

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu