Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             
213 Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu  
214 Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” izdošanu. Lēmums
215 Par saistošo noteikumu Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2016.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā” izdošanu Lēmums 
216 Par saistošo noteikumu Nr.12 „nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā” izdošanu. Lēmums
217 Par stipendiju nolikuma apstiprināšanu Lielvārdes novada pašvaldības izglītojamo atbalstam Lēmums
Nolikums
218 Par grozījumiem noteikumos „Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales noteikumi Lielvārdes novadā” Lēmums
219 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai sadales komisijas sastāvā Lēmums
220 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvā Lēmums
221 Par amata vienības „direktora vietnieks mācību darbā” izveidi Lielvārdes novada sporta centrā. Lēmums
222 Par pedagoģisko amata vienību izveidi Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē „Pūt vējiņi” Lēmums
223 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumā Nr.9 „Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu” Lēmums
224 Par papildus finansējuma piešķiršanu Pils ielas, Lielvārdē remontam Lēmums
225 Par finansējuma piešķiršanu Jumpravas pašvaldības aģentūrai kanalizācijas sistēmas renovācijai Jumpravas pagasta Dzelmēs. Lēmums
226 Par finansējuma piešķiršanu sporta trenažiera – skrejceļa iegādei Lielvārdes novada sporta centra trenažiera zālei. Lēmums
227 Par finansējuma piešķiršanu vispārējās pirmskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” elektriskās plīts remontam Lēmums
228 Par Lielvārdes novada sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Lēmums
229 Par Lielvārdes novada pašvaldības kustamās mantas – lietota autobusa MAN atsavināšanu Lēmums
230 Par Lielvārdes novada pašvaldības aģentūras „Jumpravas pašvaldības aģentūra” kustamās mantas – lietota traktora T-40 atsavināšanu. Lēmums
231 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 30.06.2015. lēmumā Nr.175 Lēmums
232 Par nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē. Lēmums
233 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Muižas iela 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, neapbūvēta zemes gabala atsavināšanu, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu Lēmums
234 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Individuālais augļu dārzs Nr.131”, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, atsavināšanu, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu. Lēmums
235 Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 7B, Lielvārde, Lielvārdes novadā, garāžu telpas Nr.13 un garāžu telpai funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu pirmajā izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmums
236 Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 5, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, zemes vienības pārdošanu par brīvu cenu.  
237 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V. J.  
238 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no L. R.  
239 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no S. O.  
240

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no V. J.

 
241

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no J. L.

 
242 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „Fashion Line”  
243 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „LPK”  
244 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no I. K.  
245 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no SIA „DAVO”  
246 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no O. T.  
247 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no E. M.  
248 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no S. Z.  
249 Par sociālā dzīvokļa mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, īres līguma atjaunošanu Ž. Č.  
250 Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Jānim Āboliņam  
251 Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai Žannai Stajevskai  
252 Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora amata algas noteikšanu. Lēmums
253 Par Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdus komisijas sastāva apstiprināšanu Lēmums
254 Par Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūras” valdījumā esošo dzīvokļu īpašumu Nr.3 Rembates ielā 7, Lielvārdē, Nr.1 un Nr.2 „Dzelzceļa ēka 59.km”, Lielvārdes pagastā, Nr.8 „Senči-6”, Kaibalā, Lielvārdes pagastā un Nr.3 Ausekļa ielā 5A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā nepārņemšanu Lielvārdes pašvaldības īpašumā. Lēmums
255 Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.jūnija lēmumā Nr.158 „Par stipendiju iedibināšanu Lielvārdes novada pašvaldības vidusskolu 10.-12. Klašu izglītojamo atbalstam”. Lēmums
256 Par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā. Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu