Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes pensionāru biedrības senioru dziesmu ansamblis „Lielvārdietes” savu piekto dzimšanas dienu nosvinēja ar sadziedāšanās un sadraudzības svētku koncertu „Ar dziesmu karu pret vecuma varu”. Dziesmu vainagu Latvijai simtgadē izdziedāja 100 omītes un opīši no 10 Latvijas novadiem.

Koncerta ievadā svētku uzrunu teica Lielvārdes pensionāru biedrības vadītāja Nora Ivanova. Savukārt ansambļa dalībniece Rūta Koluža sirsnīgā stāstījumā pavēstīja par katru ansambļa dalībnieci.

Krāsainā virknē izskanēja visu ciemos atbraukušo ansambļu priekšnesumi: „Kvēlziedu” no Ķeguma, „Viršu laika” no Birzgales, „Saulgriežu” no Ikšķiles, „Dziedātprieka” no Baldones, „Tik un tā” no Madlienas, „Maļinovij zvon” no Aizkraukles, „Saltavota” no Siguldas, „Latgalītes” no Gulbenes un „Sentimenta” no Nīcas.

Skatīju balsojumā par tīkamāko ansambli uzvarēja Aizkraukles ansamblis „Maļinovij Zvon”, Baldones ansamblis „Dziedātprieks”’ un Madlienas ansamblis „Tik un tā”. Katrs no tiem dāvanā saņēma Ilzes Kloviņas gleznu.

Iespaidīgs bija koncerta noslēgums, kad uz skatuves sastājās 100 balsīgs koris, kas kopīgi nodziedāja lielvārdietes Olgas Rejkovskas dziesmu „Vējš”.

Koncertā piedalījās arī Olgas Rejkovskas dēls Andris Rejkovskis, kā arī dziesmu autore Anita Kārkliņa, kuras dziesmas arī ir ansambļa „Lielvārdietes” repertuārā.

Lielvārdes pensionāru biedrības priekšsēdētāja Nora Ivanova jūtas gandarīta un priecīga par jauko koncertu: „Mūs sirsnīgi sveica domes priekšsēdētāja Santa Ločmele un domes priekšsēdētājas vietniece Vita Volonte. Mūs jutāmies pagodināti, bija ļoti jauki, ka arī visas mūsu dziedātājas saņēma priekšsēdētājas apsveikumu, un katra ansambļa dāma tika nosaukta vārdā. Tas ļoti aizkustināja, jutām patiesu atbalstu. Tas mums daudz nozīmē.

Koncerta rīkošanā mums ļoti palīdzēja kultūras nama „Lielvārde” darbinieki, liels paldies Maijai Jaudzemei un visam kolektīvam par rūpēm un palīdzību!

Tāpat sirsnīgi pateicamies kafejnīcas „VeinaPlus” meitenēm par skaisti klāto tējas galdu.

Man šodien zvana ciemiņu ansambļu vadītāji un pateicas par brīnišķīgo pasākumu un viesmīlību.”

Šī koncerta projekts, kuru iesniedza Lielvārdes pensionāru biedrība, guva Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu NVO projektu konkursā 2017. gadā.

Pēc vērienīgā koncerta Lielvārdes pensionāru biedrība turpina rosīgi darboties – šobrīd notiek gatavošanās lugas „Tīreļpurvs” pirmizrādei, kas notiks 17. martā Gunāra Priedes teātra festivāla „Pie mums martā” ietvaros, kā arī tiek iestudēta luga „Kapusvētku PR”, kuras pirmizrāde paredzēta aprīlī.

Tāpat arī „Latvijas Valsts meži” apstiprinājuši Lielvārdes pensionāru biedrības projektu par braucieniem pa Latviju ar seniora teātra izrādēm.

Beatas Kempeles teksts un foto
 X