Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Pašvaldība atkārtoti izsludina dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursu.

Konkursa uzdevums - finansiāli atbalstīt Lielvārdes novada teritorijā esošo dzīvojamo māju piesaistīto (īpašumā, nomā vai tiesiskajā valdījumā) un to apkārtnē esošu publiski pieejamu zemesgabalu sakopšanas, labiekārtošanas un vides uzturēšanas pasākumu īstenošanu.

Pamatojums - Lielvārdes novada domes 2016.gada 29.decembra sēdē apstiprinātie noteikumi Nr.15 “Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projektu konkursam “Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana””.

Projektu pieteikumus var iesniegt biedrības vai dzīvokļu īpašnieku kopības, individuālo dzīvojamo māju īpašnieki.

 

Konkursa prioritātes 2017. gadā:

  1. apzaļumošana (jaunu apstādījumu izveide saskaņā ar esošajiem stādījumiem) atbilstoši “Lielvārdes pilsētas apstādījumu koncepcijai”.
  2. vides labiekārtošana (gājēju, piebraucamo ceļu un laukumu segumu atjaunošana atbilstoši vides kontekstam un ievērojot vides pieejamības principus; arhitektūras mazās formas, ja tās funkcionāli nepieciešamas teritorijas sakārtošanai).

Viena projekta īstenošanai piešķiramais finansējums – līdz 3 000,00 EUR. Pretendenta līdzfinansējumam jābūt ne mazākam par 20% (tai skaitā, nemateriālie ieguldījumi un brīvprātīgais darbs) no kopējā projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma.

 „Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursa 2017” noteikumi, projekta ziņojums, projekta iesnieguma veidlapa, apliecinājums, tirgus izpēte, saskaņojuma lapa, saskaņojums atrodami sadaļā:

Pašvaldība - Projekti - Projektu konkursi iedzīvotājiem - „Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkurss 2017” 

Lēmums par atkārtotu konkursu

Papildu informāciju un konsultācijas: Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja Airita Brenča, Lielvārdē, Raiņa iela 11A, 3.stāvā, 326.kabinetā, tālr. 28654234, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekta pieteikums pašvaldībā jāiesniedz līdz 2017. gada 13. jūnijam (pēdējā diena).
 X