Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
               

Komitejas sastāvs:

Jānis Lūsis – priekšsēdētājs,
Jānis Mazitāns - priekšsēdētāja vietnieks.,
Vita Saleniece Šmaukstele,
Anita Streile,
Dace Kļava.

Sociālo un veselības lietu komitejas nolikums


Sociālo un veselības lietu komiteja:

 1. Sagatavo sociālo, medicīnas, reliģijas  jautājumu izskatīšanu Domes sēdē.
 2. Sadarbojas ar invalīdu, pensionāru, bērnu tiesību aizsardzības un citām sabiedriskajām organizācijām, fondiem, ģimenes ārstu praksēm un atbalsta personālu (sociālie pedagogi, psihologi, logopēdi u.c.) un Valsts policijas darbiniekiem.
 3. Savas kompetences ietvaros izskata un sniedz atzinumus par priekšlikumiem, kā arī izstrādā priekšlikumus, kas saistīti ar sociālajiem, medicīnas, reliģijas jautājumiem Lielvārdes novadā, tai skaitā:
  • izskata jautājumus par Lielvārdes novada teritorijas sociālo politiku;
  • veic sociālo problēmu analīzi un izskata jautājumus par sociālo problēmu iespējamo risinājumu;
  • izskata jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, par sociālo dzīvojamo telpu izmantošanu;
  • izskata ar Novada bāriņtiesām saistītus jautājumus.
 4. Sniedz atzinumus par Domes lēmumu projektiem, kas skar Pašvaldības kompetencē esošos sociālos, medicīnas, reliģijas jautājumus.
 5. Pārrauga Lielvārdes novada Sociālā dienesta ( turpmāk – Sociālais dienests) darbību:
 6. izskata un saskaņo Sociālā dienesta sagatavoto Sociālā dienesta gada budžeta finanšu līdzekļu (tai skaitā sociālo pabalstu un pakalpojumu) pieprasījumus un gada budžeta projektus;
 7. ne biežāk kā vienu reizi trīs mēnešos saskaņo Sociālā dienesta budžeta finanšu līdzekļu izlietojumu;
 8. izskata Sociālā dienesta vadības sagatavotās ikgadējās atskaites par iestādes darbību.
 9. Savas kompetences ietvaros izskata, apstiprina un pārrauga Pašvaldības speciālistu, iestāžu, komisiju un darba grupu iesniegtās izdevumu tāmes.
 10. Izskata un sniedz atzinumus par savā pārraudzībā esošo institūciju nolikumu, noteikumu, instrukciju, attīstības plānu un citu normatīvo dokumentu projektiem.
 11. Savas kompetences ietvaros izstrādā priekšlikumus iestāžu materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšanai un infrastruktūras attīstībai.
 12. Sniedz atzinumus par reliģisku pasākumu organizēšanu Novada publiskās vietās.
 13. Izskata komitejai iesniegtās iedzīvotāju sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus.Aktuālā gada komitejas sēžu darba kārtības un protokoli:

Nr.p.k.Darba kārtībaProtokols
5 oktobris
4 septembris Protokols
3 augusts Protokols
2 aprīlis Protokols
1 februāris Protokols

Aktuālā gada kopsēžu darba kārtības un protokoli:

Nr.p.k.Darba kārtībaProtokols
8 Komiteju kopsēde
7 Komiteju kopsēde Protokols
6 Komiteju kopsēde Protokols
5 Komiteju kopsēde Protokols
4 Komiteju kopsēde Protokols
3 Komiteju kopsēde Protokols
2 Komiteju kopsēde Protokols
1 Komiteju kopsēde Protokols
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu