Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība paziņo, ka, saskaņā ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.jūlija lēmumu Nr.203 (protokols Nr.14, 4.punkts) „Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lokālplānojums, kas groza Lielvārdes novada teritorijas plānojumu 2016.– 2027.gadam nekustamajos īpašumos „NBS Gaisa spēku Aviācijas bāze”, „Sējas”, „Bērnaukļi”, „NBS Aviācijas bāze „Lielvārde””, „Lielvārdes meži” Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” izstrādātā lokālplānojuma 1.redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai. 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 10.augusta līdz 2020.gada 7.septembrim (ieskaitot). Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 3.septembrī plkst.16.00 Lielvārdes novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, sēžu zālē.   

Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma 1.redakcija būs apskatāma Lielvārdes novada būvvaldē, Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv un tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv.  

Apmeklētāju pieņemšana Lielvārdes novada būvvaldē pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, izņemot pusdienas laikus (pirmdienās no 12.00 līdz 13.00, ceturtdienās no 12.00 līdz 12.45). Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt klientu apkalpošanas centrā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, izņemot pusdienas laikus (pirmdienās no 12.00 līdz 13.00, pārējās darba dienās no 12.00 līdz 12.45), vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skatīt teritorijas attīstības plānošanas dokumentus

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu