Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Saule, lietus, krusa, puķu un ozolu vainagi, peoniju un meiju smarža, dziesmas, tautasdziesmas un danči… Tas viss bija sajūtams, saredzams un sadzirdams Lielvārdes Sociālajā dienas aprūpes centrā 21. jūnijā Jāņu ielīgošanas pasākumā. Un mūs nenobiedēja stiprais vējš un lietus. Ar dziesmām un dejām piesaucām sauli, lai kopā ielīgotu Jāņus!

“Ja tu esi brīnišķīgi sagaidījis un pavadījis Jāņus, tad ar šo pozitīvo enerģiju pietiek visam gadam!” ar šiem un citiem labiem vārdiem visus ciemiņus sagaidīja Dienas centra saimniece Vita Saleniece – Šmaukstele. Visiem vēlēja sajust Jāņu nakts burvību un ar prieku sirdī baudīt vasaru!

Un kā jau katru gadu kopā ar mums līksmoja un priekšnesumus palīdzēja sagatavot Lielvārdes Pensionāru biedrība. Paldies par dziesmām un dejām sieviešu ansamblim “Lielvārdietes”, dejotājiem “Sidrabotie gadi” un viņu vadītājām. Paldies tautasdziesmu teicējai Lūcijai. Kā arī paldies Vadimam par noskaņas radīšanu ar sirsnīgajām dziesmām un ģitārspēli. Paldies arī kultūras nama “Lielvārde” skaņu operatoram Arnim par tehnisko palīdzību. Paldies visiem līgotājiem un Jāņu bērniem, bez kuriem nav iedomājami šie svētku pasākumi un kuri atraktīvi iesaistījās kopīgajās dejās. Un, protams, svētkos jābūt cienastam, šogad gardo bukstiņbiezputru vārīja saimniece Ināra ar palīgiem. Paldies viņām par to.

Latviešu tautai ir svarīgi kopt un dalīties ar tradīcijām. Tajās ir spēks. Katrs no mums šo spēku sajutīs sev vajadzīgajā brīdī. Arī Lielvārdes novada Sociālā dienesta vadītāja Inese Gelte visiem klātesošajiem atgādināja par ozola spēku un varenību, par tā nozīmi mūsu tautai.

Ne tikai svētkos, bet arī ikdienā, kad esam kopā, lai sajūtam šo ozola spēku!

Lielvārdes sociālā dienas aprūpes centra sociālā darbiniece Inga Vairoga
 X