Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

420

Par Lielvārdes novada domes 2015.gada 25.marta lēmuma Nr.51 „Par dāvinājuma „Trimdas literatūras „Grāmatu klēts”” krājuma pieņemšanu”

Lēmums

421

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra sēdes (protokols Nr.22) lēmumā Nr.388 „Par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 20116.-2027.gadam” redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lēmums

422

Par grozījumu Lielvārdes novada domes 2015.gada 15.septembra sēdes lēmumā Nr.281 „Par nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.38 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu”

423

Par iestāšanos Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli-Latvija”

Lēmums

424

Par atbalstu dalībai Latvijas Tirgotāju asociācijas konkursā „Latvijas Labākais tirgotājs 2015”.

Lēmums

425

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 12.oktobra lēmumā Nr.360 „Par Lielvārdes novada domes deputāta Aivara Troska deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa”.

Lēmums

426

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 12.oktobra lēmumā Nr.361 „Par Lielvārdes novada domes deputāta Jura Reihlera deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa”.

Lēmums

427

Par Lielvārdes novada domes Sociālo un sabiedriskās drošības lietu komitejas locekļa ievēlēšanu.

Lēmums

428

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 30.jūnija lēmumā Nr.155 „Par sadarbības turpināšanu ar Aizkraukles novada, Ikšķiles novada, Ķeguma novada, Ogres novada un Skrīveru novada pašvaldībām elektroenerģijas iegādes centralizēto iepirkumu organizēšanā”

Lēmums

429

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 27.decembra sēdes Nr.15 lēmumā Nr.30 „Par koncesijas procedūras uzsākšanu atkritumu apsaimniekošanas jomā”.

Lēmums

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu