Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

1.

Par nolikumu „Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Lielvārdes novada pašvaldības iestādēs”.

Lēmums

Nolikums

2.

Par grozījumiem 28.12.2013. Lielvārdes novada domes sēdē Nr.22 lēmumā Nr.16 „Par Lielvārdes pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”

Lēmums

3

Par nekustamā īpašuma „Puķes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, pārdošanas rezultātu apstiprināšanu.

 

4

Par kustamās mantas – nekustamā īpašumā „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, četru cirsmu pirmās izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

5

Par kustamās mantas – nekustamajā īpašumā „Valdemāra skola”, Jumpravas pagastā, 1.kvartālā četros nogabalos atrodošās cirsmas pārdošanu izsolē, izsoles noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu.

Lēmums

6.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Garāžas”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, garāžu telpu un garāžu telpām funkcionāli piesaistītās zemes platības atsavināšanu otrajā izsolē.

Lēmums

7.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Māllēpes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, iznomāšanu.

Lēmums

8

Par 24.11.2003. noslēgtā Nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu par zemes nomu īpašumā „Gaismas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.

 

9

Par dzīvokļa Nr.9 Lāčplēša ielā 23A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, izīrēšanu.

 

10

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no M. J.

 

11

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā no A. J.

 

12.

Par rezerves zemes fondā iesaistīto zemes vienību piekritību pašvaldībai

Lēmums

13

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 25.04.2012. sēdes Nr.5 lēmuma Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” 3.pielikums.

Lēmums

Lēmuma nr.Lēmuma nosaukumsLēmumi
0. Lēmums
0. Lēmums
0.
0.
0. Lēmums
0.
0. Lēmums
0.
0.
0. Lēmums
0.
0. Lēmums
0. Lēmums


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu