Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

23. un 24. augustā Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas vietniece Vita Volonte, izpilddirektore Gunta Smalkā un Izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe devās uz Lielvārdes novada izglītības iestādēm, lai iepazītos ar veiktajiem remonta un labiekārtošanas darbiem pirms jaunā mācību gada. Iestāžu vadītāji iepazīstināja ne tikai ar plānotajiem paveiktajiem darbiem, bet iezīmēja arī problēmas, kas jānovērš nākamajos gados.

Jumpravas pamatskolas direktore Dace Kļava mūs sagaidīja saulainajās un mājīgajās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas telpās Skolas ielā 4, Jumpravā.

Pašu darbinieku spēkiem vasarā grupiņas sapostas jaunajam mācību gadam.

Pirmais darba gads šis būs jaunajai audzinātājai Antrai Mārcēnai. Antra nepacietīgi gaida jauno mācību gadu un plāno mācīties kopā ar bērniem.

Dace Kļava uzsver savu pedagogu radošo attieksmi pret darbu, demonstrējot mūzikas skolotājas Ināras Pumpaces pašrocīgi veidotos mūzikas instrumentus.

Ārā šobrīd notiek remonta darbi, top jauni bruģēti celiņi , bet pārējā pagalma daļa ir sakopta, un celiņi gaida jaunos velokartu braucējus.

Rūpīgi sakārtota ir arī bērnu un pedagogu iemīļotā spēļu bibliotēka.

Jumpravas pamatskolas sakārtotajās klasēs jau rosās skolotāji. Ar prieku savus audzēkņus gaida skolotāja Jana Čipāne. Viņa uzskata, ka Jumpravas pamatskolā ir lieliski apstākļi ģimenēm ar bērniem, viss ir blakus – bērnudārzs, skola, mūzikas un mākslas skola.

Jauno pusgada darba plānu veido direktores vietniece mācību darbā Diāna Grāviņa.

Skolas ēdamtelpā ieskanas vēstures notis, te īpaši labi redzams, ar kādu vērienu – augstiem griestiem un griestu logiem – šī skola reiz tikusi būvēta. Šogad tiek gatavota būvdokumentācija skolas ēdnīcas remontam, lai nākamajā gadā projektu varētu īstenot.

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā Jumpravā skolas direktore Mārīte Puriņa pirmkārt parāda jauno klavieru klasi, no kuras loga pavisam tuvu ligzdā redzami divi jaunie stārķi.

Pievienotā vērtība - patīkama un muzikāla sabiedrība.

Jaunos māksliniekus skolā gaida darbam sagatvota gleznošanas klase.

Keramikas klasē jauno mākslinieku darbus varēs apdedzināt speciālā krāsnī.

Skolotāja Ilze Cābe demonstrē skolas tekstilmākslinieku darbu.

Savukārt Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā Lielvārdē visus iepriecina jaunā Mūzikas dārza lapene un āra mūzikas instrumenti.

Kā tie skan ar prieku un lepnumu nodemonstrē skolas direktore Mārīte Puriņa.

Skolā šovasar ir divas izremontētas klašu telpas – mūzikas apmācības un akordeona klases.

Skolotāja Inta Saulīte jaunajam mācību gadam gatavo akordeona klasi.

Jaunajam mācību gadam ir sagatavota arī mūzikas skolas zāle, kura var lepoties ar ļoti labu akustiku.

Jumpravas internātpamatskola sagaida ar ziedošām puķu dobēm skolas pagalmā.

Šovasar skolai tika nosiltināta gala siena, kas dos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu.

Skolas multisensorajā istaba ir jauns aprīkojums – gaismas figūras, kas, paņemot rokās, maina krāsu, un bumbiņu baseins.

Skolas virtuvē satiekam jau trīs darbinieces. Pavārītes Alla Gleizde, Ināra Krūzmane un Linda Sileniece pazīst skolas bērnus, zina katra vajadzības un vēlmes. Ināra Krūzmane (vidū) Jumpravas internātpamatskolā strādā jau 27 gadus, un ikdienā ceļu uz skolu no Jumpravas centra mēro ar velosipēdu. Darbs skolas virtuvē sākas jau sešos no rīta, un beidzas tikai astoņos vakarā.

Skolā gaida deviņus pirmklasniekus.

Lēdmanes pamatskolas apskate sākas ar košo ēdamzāli, te iegādāti jauni krēsli.

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Arno Kuks labprāt dalās pieredzē, kā notikusi skolas virtuves aprīkošana.

Skolas sagatavošanai jaunajam mācību gadam rūpīgi ir sekojis arī Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Laganovskis.

To, kā notiks angļu valodas apmācība, izmantojot interaktīvo ekrānu, direktorei Dacie Mārtiņai un viesiem nodemonstrē skolotāja Olita Griščuka.

Skolā izremontēta fizikas kabineta laboratorijas telpa.

Viesošanās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā sākas ar jaunā skolas stadiona būvdarbu novērtēšanu.

Par uzsāktajiem darbiem stāsta skolas direktors Aivars Peisenieks.

To, cik plaši un vērienīgi norit būvdarbi, īsti var redzēt, tikai skatoties pa skolas 3. stāva logu.

Skolas jaunajam direktoram Aivaram Peiseniekam ir daudz tālejošu plānu – arī saistībā ar datorapmācību skolā.

Jau vairākas vidusskolas klases ir aprīkotas ar interaktīvajiem ekrāniem.

Savukārt skolas virtuvei ir iegādāta jauna, moderna konvencijas cepeškrāsns.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Pūt vējiņi" sagaida ar sakoptiem ziedošiem apstādījumiem.

Šobrīd tie priecē ar jau rudenīgu ziedu krāšņumu.

Uz "Pūt vējiņiem" pārcēlušies arī daži novada Lieldienu dekori – krāsainie putni.

Iestādes vadītāja Ilze Mazitāne stāsta, ka šogad 8. grupas „Ežukli” rotaļu laukumā veikta meliorācija, un tagad iepriekš ūdenī grimstošajā rotaļu laukumā bērni varēs droši spēlēties sausām kājiņām. Gar bērnudārza teritoriju ir atjaunoti vairāki nožogojuma posmi. Tāpat ir sakārtota ieeja iestādē no Upes ielas.

Gan iestādes vadītājai, gan ciemiņiem prieks par kvalitatīvi veiktajiem remontdarbiem 12.grupiņas „Kāpēcīši” virtuvē.

„Kāpēcīšu” grupiņā būvdarbi veikti arī sanitārajā mezglā.

Lielvārdes novada Sporta centrā šogad tiks veikts nozīmīgs darbs – apgaismojuma nomaiņa uz speciālo LED apgaismojumu, kas būs daudz kvalitatīvāks un ekonomiskāks.

Sporta centrā treniņu sezona jau sākusies, viss ir sagatavots jaunajam darba cēlienam.

Trenažieru zāle šovasar ir papildināta ar diviem jauniem trenažieriem, lielvārdieši ir aicināti nākt un sportot.

Ar Lielvārdes pamatskolas apmeklējumu, kurā pievienojas arī Lielvārdes novada domes deputāte Daiga Brante, noslēdzas novada izglītības iestāžu apmeklējums pirms jaunā mācību gada. Skolā notikuši ievērojami remonta darbi, te iekārtotas brīnišķīgas telpas pirmskolai un viss sagatavots mazo audzināmo sagaidīšanai.

Jaunā pirmskolas garderobes telpa.

Prieks par kvalitatīvi izremontētajām un gaumīgi iekārtotajām telpām noteikti būs arī mazuļiem un viņu vecākiem.

Padomāts par visu nepieciešamo - mazuļiem šiet būs ērti ne tikai mācīties un rotaļāties, bet arī atpūsties.

Skolas direktors Andis Pētersons īpaši uzsver nepieciešamību izvēlēties kvalitatīvus būvmateriālus, kas ilgi un labi kalpos. Direktors kopā ar vietnieku saimnieciskajā darbā Aigaru Orupu ir rūpīgi sekojuši arī veikto darbu kvalitātei. Tas devis brīnišķīgu rezultātu – skolas telpas ir gaišas, moderni un gaumīgi iekārtotas.

Pirmskolnieku apmācībai ir izremontētas sagatavotas atsevišķas klases, šajā mācīsies četrgadīgie.

Skolotāja Andra Sparāne ir visu sagatavojusi savu trešklasnieku sagaidīšanai. Tiekamies 3. septembrī!

Fotoreportāžu sagatavoja Beata Kempele

 X