Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība ir saņēmusi Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) 2018.gada 5.jūnija lēmumu “Par daļēju ekspluatācijas aizliegšanu ēkā Parka ielā 3, Lielvārdē”. Tas saistīts ar Lielvārdes kultūras centra ēkas jumta plātņu balstījuma un atsevišķu paneļu slikto stāvokli.

Pamatojoties uz šo BVKB lēmumu, Lielvārdes novada izpilddirektore Gunta Smalkā ir izdevusi rīkojumu, kas nosaka:

1. Aizliegt Lielvārdes kultūras centra ēkas daļas – skatītāju zāles – ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai.

2. Lielvārdes novada pašvaldības Kultūras centra direktorei norobežot minēto telpu, lai tā nebūtu pieejama trešajām personām.

3. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības un pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai:

  • uzsākt būvniecības dokumentācijas izstrādi lēmumā minētās bīstamības novēršanai;
  • pēc būvniecības dokumentācijas izstrādes un būvatļaujas saņemšanas organizēt būvniecības darbus ēkas daļas bīstamības likvidēšanai.

Lai kultūras centra lielo zāli atkal varētu izmantot, nepieciešams veikt jumta un griestu nostiprināšanu. BVKB šiem darbiem dotais laiks – 2019. gada 1. septembris.

Šodien, 8. jūnijā, domes priekšsēdētāja Santa Ločmele sasauca pašvaldības speciālistu sanāksmi, kurā lēma par BVKB lēmuma izpildes gaitu. Plānojot paredzamos darbus, tajos tiks iekļauta arī skatītāju zāles ventilācijas pārbūve un skatuves aprīkošana.

Kultūras darba vadītāji pārskatīs kultūras centrā plānotos pasākumus un iespēju pārcelt tos uz citām telpām.

Tuvākais kultūras centrā plānotais pasākums – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas izlaidums 9. jūnijā pulksten 16.00 – notiks Spīdalas saliņā.

Informāciju sagatavoja Beata Kempele
 X