Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Prasības:

 • augstākā izglītība finanšu vadībā, ekonomikā vai vadības zinātnēs
 • vismaz 3 gadu pieredze finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības jomā pašvaldības darbā vai valsts sektorā
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros
 • zināšanas finanšu plānošanā, uzskaites organizēšanā un analīzē, atskaišu sagatavošanā
 • prasme analizēt situāciju, pilnveidot darbību perspektīvā skatījumā, vērtēt faktus, analizēt un kontrolēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvājot pasākumus to novēršanai
 • pieredze darbā ar dažādām finanšu plānošanai un uzraudzībai paredzētām datu bāzēm
 • ( ZZ dats “BUDZIS”, “GVEDIS”, MS Office standarta programmām)
 • prasme strādāt patstāvīgi, vadīt, kontrolēt un nodrošināt efektīvu finanšu un ekonomikas nodaļas darbu;
 • organizētība, precizitāte, analītiska domāšana, spēja risināt nestandarta situācijas, pieredze darbinieku vadīšanā un spēja strādāt komandā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt finanšu plānošanas darbu Lielvārdes novada pašvaldībā atbilstoši spēkā esošai likumdošanai
 • organizēt finanšu un ekonomikas nodaļas darbu
 • izstrādāt pašvaldības kārtējā gada pamatbudžetu un speciālo budžetu, analizēt to izpildes gaitu, apkopot grozījumus
 • apstiprinātā budžeta ietvaros kontrolēt līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu
 • veikt pašvaldības aizņēmumu uzskaiti, analīzi, sagatavot dokumentāciju aizņēmumu saņemšanai
 • veikt pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas finanšu saskaņošanu
 • gatavot finanšu atskaites par saņemtajiem finansējumiem
 • koordinēt pašvaldības investīciju projektu finansiālo daļu

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule
 • dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm

Piedāvājam:

 • atalgojumu – 1309 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • darba vietu Lielvārdē.

Dokumentus līdz 2017. gada 18. augusta plkst.15:00 lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot “Pieteikums Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja-galvenā ekonomista amatam”.

Uzziņas var saņemt pa tālruni 26455877 (Līga Zariņa).
 X