Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

20. februārī uz Lielvārdes novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi bija ieradusies ilggadējā kultūras darbiniece Dace Jansone, kura pašvaldībai nodeva lietošanā kultūrvēsturisku materiālu par Lielvārdes novadu.

Dace Jansone Lielvārdē dzīvo 19 gadus, no 2000. līdz 2015. gadam viņa bija atbildīga par Lielvārdes novada kultūras dzīvi. Un tieši par šo laika periodu arī apkopots kultūrvēsturiskais vākums, kas tiks nodots lietošanā Lielvārdei Latvijas simtgadē.

“Jau laikā, kad strādāju šeit, domāju, ka ļoti nepieciešams turpinājums grāmatai “Lielvārde laiku lokos”. Sāku vākt dažādus materiālus par cilvēkiem, notikumiem, manu pilsētu Lielvārdi un vēlāk izveidoto novadu. Vienkāršās kartona kastēs liku Lielvārdes avīzīti, dažādu avīžu izgriezumus ar rakstiem un fotogrāfijām, notikumu plānus, ielūgumus, apsveikumus, diplomus, fotogrāfijas un daudz ko citu. Tā kā vīra māte pasūtīja laikrakstu “Ogres Vēstis”, viņai bija uzdevums krāt visus izdevumus, kuros bija minēta Lielvārde, vēlāk, izveidojoties novadam, arī Lēdmane un Jumprava. Trimdas latviešu literatūras “Grāmatu klēts” klētniece Mētra Puča arī krāja un atdeva avīzes “Ogres Vēstis Visiem”. Piecpadsmit gados ar dažādiem materiāliem sakrājās 11 prāvas kastes,” stāsta D. Jansone. 

Iedvesmu visas 11 kastes apkopot un sakārtot, kultūras dzīves kūrētājai deva dzirdētās sarunas par to, ka Lielvārdes novada pašvaldība plāno izdot turpinājumu grāmatai “Lielvārde laiku lokos”. Dace atzīst: “Sapratu, ka nedrīkstu turēt “sveci zem pūra” un nolēmu, ka gada laikā man jāsakārto viss savāktais materiāls. Neslēpšu, darba apjoms bija ļoti liels, taču ārkārtīgi interesants.”

Kultūrvēsturiskā materiāla saturu veido pilnīgi visi (2000. līdz 2015. gada) pašvaldības izdevumi “Lielvārdes Novada Ziņas”, katra mēneša notikumu plāni, raksti un fotogrāfijas no bijušā Ogres rajona laikraksta “Ogres Ziņas”, vēlāk “Ogres Vēstis” un “Ogres Vēstis Visiem”, kā arī citiem Latvijas laikrakstiem. Apkopoti dažādi pašvaldības izdoti apsveikumi, ielūgumi, diplomi, prezentācijas, raksti par svarīgiem novada pasākumiem, sasniegumiem un vēl citi materiāli.

Lielvārdes novada domes deputāti un pašvaldības domes vadība izteica pateicību Dacei Jansonei par nesavtīgo darbu un mīlestību pret Lielvārdi. Viņi norādīja, ka kultūrvēsturiskais materiāls ir nozīmīga liecība par šo laika posmu Lielvārdes novada dzīvē nākamajām paaudzēm un noderēs  grāmatas “Lielvārde laiku lokos” otrās daļas tapšanas procesā. 

 X