Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Lielvārdes novada pašvaldība aicina pieteikties personu, kura vēlas apgūt Pedagoga karjeras konsultanta darbam nepieciešamās prasmes 160 stundu kursos un iegūt jaunu pieredzi un zināšanas, strādājot par pedagogu karjeras konsultantu Eiropas Sociālā Fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” no 2017.gada 1.septembra.

Prasības:

Izglītība: nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā

Plānotā darba vieta: Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Gaismas iela 17, Lielvārde, Lielvārdes novads

Darba slodze no 2017.gada 1.septembra: 0,43

Plānotā darba alga: 292, 00 EUR (par 0,43 slodzi) pirms nodokļu nomaksas. Amata pienākumus iespējams pildīt kā papilddarbu.

Kursu uzsākšanas laiks: 2017.gada jūnija vidus

Darba uzsākšanas laiks: 2017.gada augusta beigas

Darba līgums tiks slēgts uz projekta laiku līdz 2020. gada 31.augustam.

Mērķauditorija: 1.-8.kl. skolēni, vecāki un pedagogi

 Galvenie amata pienākumi:

1.izstrādāt karjeras izglītības programmas projektu integrēšanai izglītības iestādes mācību - audzināšanas darba plānā, saskaņot to ar izglītības iestādes vadību;

2.izstrādāt detalizētu karjeras izglītības programmas pasākumu tematiku dažādām izglītojamo grupām un tā īstenošanas laika grafiku;

3.sagatavot pārskatus par karjeras izglītības programmā paredzēto pasākumu darbības rezultātiem (Projektā noteiktajā kārtībā un termiņos);

4.Karjeras attīstības atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana dažādām mērķa grupām:

Detalizēti pienākumi noteikti Pedagoga karjeras konsultanta amata aprakstā saskaņā ESF projektā noteiktajiem pienākumiem.

 

Ja atbilstat amatam nepieciešamajām prasībām un Jums ir vēlme kļūt par pedagogu karjeras konsultantu, lūdzu pieteikties apmācībām Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļā līdz 2017.gada 25.maijam (ieskaitot).

Papildu informācija: tālr. 26334028 (Inga Reķe, Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja).
 X