Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

160

Par SIA „Eco Recycling” Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” Kaibalas filiālei sniegtā dāvinājuma – bērnu rotaļu laukuma pie Kaibalas skolas – pieņemšanu.

161

Par grozījumiem Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” izdevuma tāmē (budžeta plānoto pasākumu mērķa maiņa)

 

162

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes pamatskolai ledusskapja iegādei.

Lēmums

163

Par finansējuma piešķiršanu Lielvārdes novada sporta centram gāzes noplūdes novēršanai

Lēmums

164

Par atļauju iegādāties un pārdot Lielvārdes novada tūrisma informācijas centrā informatīvos materiālus un preces (suvenīrus)

Lēmums

165

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2015.gada 28.oktobra Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikumā

Lēmums

166

Par konkursa organizēšanu uz Lielvārdes novada kultūras centra direktora amata vietu

Lēmums

Konkursa nolikums

167

Par nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 5, Lielvārdē, iznomāšanu Rukmanes ārsta praksei

 

168

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša laukums 2, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

169

Par nekustamā īpašuma „Ligzdiņas”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

170

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.125 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

171

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.124 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

172

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.123 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

173

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.121 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

174

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.120 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

175

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.118 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

176

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.117 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

177

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.115 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

178

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.114 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

179

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.111 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

180

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.109 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

181

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.106 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

182

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.105 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

183

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.103 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

184

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.101 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

185

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.100 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

186

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.99 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

187

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.97 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

188

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.96 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

189

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.95 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

190

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.94 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

191

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.91 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

192

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.90 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

193

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.89 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

194

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.87 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

195

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.88 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

196

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.84 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

197

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.82 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

198

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.81 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

199

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.79 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

200

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.78 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

201

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.73 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

202

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.72 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

203

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.71 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

204

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.70 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

205

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.69 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

206

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.67 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

207

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.65 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

208

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.64 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

209

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.62 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

210

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.61 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

211

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.60 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

212

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.59 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

213

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.58 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

214

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.55 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

215

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.54 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

216

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.53 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

217

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.50 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

218

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.49 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

219

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.48 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

220

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.47 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

221

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.46 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

222

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.44 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

223

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.43 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

224

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.41 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

225

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.40 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

226

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.39 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

227

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.37 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

228

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.35 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

229

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.34 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

230

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.33 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

231

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.32 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

232

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.29 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

233

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.28 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

234

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.26 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

235

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.25 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

236

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.24 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

237

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.23 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

238

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.21 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

239

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.20 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

240

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.16 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

241

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.15 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

242

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.14 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

243

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.10 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

244

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.7 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 

245

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, garāžas telpas Nr.4 un tai funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultātu apstiprināšanu

 


 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu