Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

 2017. gada 7. oktobrī daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Laimdotas ielā 4 Lielvārdē, izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā stipri bojāts ēkas jumts, 2. stāvs un starpstāvu konstrukcijas. Dzīvojamā māja Laimdotas ielā 4 ir privātīpašums – tajā ir 8 dzīvokļu īpašumi.

Lai pēc iespējas ātrāk sniegtu palīdzību šīs mājas dzīvokļu īpašniekiem, kā arī izvērtētu ugunsgrēka radītās sekas un noteiktu, kādi pasākumi jāveic ugunsgrēka seku likvidēšanai, ir sagatavots Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas rīkojums par darba grupas izveidošanu. Pašvaldība lems par sociālā pabalsta izmaksu ugunsgrēkā cietušajiem krīzes situācijas novēršanai Likumdošanā un Lielvārdes novada domes Saistošo noteikumu paredzētajos gadījumos un kārtībā.

Pašvaldība ir apzinājusi iespējamās dzīvojamās telpas, kuras varētu ierādīt ugunsgrēkā cietušām personām kā pagaidu dzīves vietu. Pašvaldība tuvākajā laikā nosūtīs dzīvokļu īpašniekiem/dzīvokļos deklarētajām personām vēstuli ar situācijas skaidrojumu – pagaidu dzīvojamās platības piedāvājumu, kā arī dzīvokļu īpašnieku un pašvaldības pienākumus un tiesības.

Būvvaldes vadītāja I. Staļģe un Būvvaldes būvinspektors V. Švagris 9. oktobrī ir apsekojuši daudzdzīvokļu ēku Laimdotas ielā 4, ir sagatavots vizuālās apsekošanas akts, ar kuru tiek aizliegta ēkas turpmākā izmantošana līdz bīstamības novēršanai. Dzīvokļu īpašniekiem jāveic ēkas tehniskā stāvokļa padziļināta izpēte, proti, atbilstoši spēkā esošai likumdošanai, jāvienojas par dzīvojamās ēkas tehniskā stāvokļa novērtējuma pasūtīšanu un, pamatojoties uz šo novērtējumu, būvniecības un remontdarbu izpildi.

Lielvārdes Attīstības fonds (LAF) aicina ziedot, lai palīdzētu nelaimē nonākušajiem cilvēkiem. Savu mērķziedojumu varat sūtīt uz kontu: LV60HABA0551035781267, Swedbank, ar norādi „ugunsgrēkā cietušajiem Laimdotas 4 iedzīvotājiem”.

Gunta Smalkā, Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore

 
 X