Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus aktuālu jautājumu risināšanā;
 • izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas īstenošanai novadā;
 • atbalstīt un veicināt novada  jauniešu iniciatīvu; motivēt jauniešus iesaistīties novada sabiedriskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;
 • veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā;
 • sadarboties ar novada un citām jauniešu organizācijām, izmantojot dažādus informācijas kanālus;
 • īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus un programmas jaunatnes politikas jomā;
 • sagatavot un vadīt vietējas un starptautiskas nozīmes projektus;
 • veicināt jauniešu lietderīgu brīvā laika izmantošanu;
 • nodrošināt informācijas apmaiņu starp jauniešiem un pašvaldību.

 Prasības pretendentiem:

 • augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (var būt kvalifikācija pedagoģijā/ karjeras konsultanta kvalifikācija u.c. radniecīgā jomā);
 • zināšanas jaunatnes politikas jomā;
 • spēja organizēt darbu ar jaunatni, saskaņā ar valsts un pašvaldības izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas, svešvalodu zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
 • pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā;
 • iemaņas komunikācijā sociālos tīklos un darbā ar biroja tehniku;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva;
 • prasme racionāli organizēt savu darbu;
 • vēlams sertifikāts jaunatnes lietu speciālista apmācību pamatprogrammā;
 • darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Pieteikumā iekļaujami sekojoši dokumenti:

 • Motivācijas vēstule;
 • Curriculum Vitae (CV);
 • Izglītības dokumentu kopijas;
 • Rekomendācija

Pretendentu izvērtēšana notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā izvērtēs iesniegtos dokumentus, otrajā kārtā – pārrunas ar pretendentiem un pretendenta sagatavota radoša prezentācija.

Vēlamais darba uzsākšanas laiks - 2018.gada aprīlis.

Mēnešalga – 900,00 EUR (bruto)

Dokumentus līdz 2018.gada 20.martam (ieskaitot) lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot “Pieteikums Jaunatnes lietu speciālista amatam”.

Uzziņas var saņemt pa tālruni 65020828 (Izglītības nodaļa).
 X