Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
             

PAZIŅOJUMS

par Lielvārdes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Lielvārdes novada pašvaldība ir izstrādājusi novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu “Lielvārdes novada attīstības programma 2019.-2025.gadam” (turpmāk – Attīstības programma).

Attīstības programmas loma ir:

  • apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi u.c.), piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai;
  • mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas (t.sk. pamats pašvaldības budžeta plānošanai);
  • sekmēt visa veida investīciju piesaisti un teritorijas atpazīstamību.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai dotu iespēju sabiedrībai iepazīties ar Attīstības programmas projektu, izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus Lielvārdes novada dome 2019. gada 27. martā pieņēma lēmumu nodot izstrādāto Attīstības programmas projektu publiskajai apspriešanai no 01.04.2019. līdz 30.04.2019.

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes turpmākajiem 7 gadiem (2019-2025), tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides, novada nevalstisko organizāciju, kā arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus iesaistīties Attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai gūtu ieskatu  par novada turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un izteiktu savus priekšlikumus.

Ar Attīstības programmas projekta drukātiem materiāliem no 01.04.2019. līdz 30.04.2019. (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Lielvārdes novada domes ēkā (Raiņa ielā 11A, Lielvārdē) Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā tā darba laikā.
  2. Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā pie sekretāres (Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads) tā darba laikā.
  3. Lēdmanes tautas namā (“Aivas”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads) tā darba laikā.

Minētajās vietās būs iespēja rakstiski aizpildīt priekšlikumu anketu.

Ar Attīstības programmas projekta elektronisko versiju no 01.04.2019. līdz 30.04.2019. (ieskaitot) var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldības mājas lapā www.lielvarde.lv (sadaļā “Attīstības plānošanas dokumenti” - “Lielvārdes novada attīstības programma 2019.-2025.gadam”).

Minētajā sadaļā ir iespēja izteikt priekšlikumus elektroniski, aizpildot anketu: https://forms.gle/EEQwDENYoJNZ38jD9

Tāpat priekšlikumus iespējams izteikt, sūtot tos pa pastu uz adresi: Lielvārdes novada pašvaldības administrācija, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, norādot: priekšlikumu vai ierosinājumu Attīstības programmai; vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas Nr.; tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Priekšlikumus iespējams sūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Jūsu priekšlikums un atbilde uz to tiks sniegta Ziņojumā par publiskās apspriešanas laikā iesniegtajiem priekšlikumiem un ierosinājumiem, kā arī publicēta Lielvārdes novada pašvaldības mājas lapā www.lielvarde.lv

Attīstības programmas projekts tiks prezentēts publiskās apspriešanas sanāksmēs. Tās notiks:

10.04.2019. pl. 18.00 Jumpravas kultūras namā (Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads).

11.04.2019. pl.18.00 Lēdmanes tautas namā („Aivas”, Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads).

16.04.2019. pl. 18.00 Lielvārdes novada kultūras centrā, Parka iela 3, Lielvārde, (k/n “Lielvārde“ telpas).

Attīstības programmas daļas tiks ievietotas mājaslapā, sākot no 01.04.2019.

Esi aicināts izteikt savu viedokli, pašvaldības attīstībai tas ir nozīmīgs!

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu